Suomen Osteoporoosiyhdistyksen toiminta v 2022

Kategoria: Ajankohtaista, Tiedotteet, Uutiset | 0

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen kokouksen helmi-maaliskuussa. Kokous järjestetään koronaepidemian takia etänä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 3-6 kertaa vuodessa ja työvaliokunta 2-4 kertaa pääsääntöisesti etänä.

Yhdistys osallistuu jäsenmääränsä mukaisesti Luustoliiton kevät- ja syyskokouksiin sekä Luustoliiton järjestämiin koulutus ym. päiviin mahdollisuuksien mukaan.

JÄSENPALVELUT JA JÄSENTEN TUKEMINEN

Yhdistyksen tavoitteena on tukea jäseniään jakamalla uusinta tietoa osteoporoosista ja luuston terveydestä jäsenille ja muille luuston terveydestä kiinnostuneille henkilöille riippumatta siitä missä päin Suomea he asuvat. Tavoite on ensisijaisesti tukea osteoporoosia sairastavia ihmisiä.

Koska oman yhdistyksemme jäsenet asuvat hajallaan, toiminta koostuu pääasiassa internetin välityksellä järjestettävistä etäluennoista (webinaareista), Luustotieto lehden lähettämisestä postitse jäsenille (4 numeroa/vuosi), jäsenkirjeistä (vähintäin 2 kirjettä/vuosi), sähköisesti toimitetuista Osteouutisista (vähintäin 4 numeroa/vuosi), viikoittaisista lääkärineuvontapuhelinpalveluista, omilla www-sivuilla ja opinto- ja virkistyspäivillä jaettavasta osteoporoosi- ja muusta terveystiedosta.

Vuonna 2022 kehitetään edelleen yhdistyksen kotisivujen rakennetta ja toimivuutta kertyneiden käyttökokemusten pohjalta. Kotisivujen tavoitteena on tukea osteoporoosia sairastavien omahoitoa ja parantaa heidän osteoporoosiosaamistaan. Tavoitteena on tiedottaa kotisivujen välityksellä yhdistystapahtumista ja toiminnasta sekä jakaa ajankohtaista tietoa osteoporoosin ehkäisystä ja hoidosta.

Osteoporoosiaiheisia etäluentoja järjestetään tänä vuonna (2022) 7-8 kpl ja vertaistukitapaamisia 3-4 kpl.
Yhdistys jatkaa erikoislääkärin antamaa puhelinneuvontaa jäsenille maanantaisin klo 14.00–15.00. Puhelinnumero löytyy jäsenkirjeestä. Kotisivujen kautta esitettyihin kysymyksiin erikoislääkäri vastaa kullekin kysyjälle sähköpostilla.

OPINTO JA VIRKKISTYSPÄIVÄT 2022

Yhdistys järjestää opinto- ja virkistyspäivät 15-16.6.2022 kylpylähotelli Kumpelissa Heinolassa. Päivien teemoja ovat mm muistisairauksien ehkäisy, osteoporoosin omahoito, luulääkehoito, D- ja K-vitamiinit sekä vertaistuki ja siihen liittyvä keskustelu. Lisäksi ohjelma sisältää liikuntaa, virkistystä ja mahdollisuuden osallistua Heinolan kesäteatterin esitykseen. Kutsu päiville ja ohjelma lähetetään jäsenille ja on luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla.

OSTEOUUTISET

Yhdistys lähettää jäsenilleen sähköiset Osteouutiset tiedotetta, jossa kerrotaan osteoporoosiin ja muuhun terveyteen liittyvistä ajankohtaisista terveysasioista ja uusimmista osteoporoosia koskevista tutkimustuloksista maailmalta ja kotimaasta. Osteouutisia lähetetään myös postitse erillistä korvausta vastaan yksittäisille henkilöille ja korvauksetta sähköisesti Luustoliiton jäsenyhdistyksille. Osteouutiset on luettavissa myös puolen vuoden viiveellä Suomen Osteoporoosiyhdistyksen www-sivuilla.


JÄSENKIRJEET, LUUSTOTIETOLEHTI, MAILMAN OSTEOPOROOSIPÄIVÄ

Yhdistyksellä on oma jäsenkirje, joka lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa jäsenille. Jäsenkirjeen jakamisessa pyritään edelleen yhä enemmän sähköiseen muotoon. Yhdistys osallistuu Maailman Osteoporoosipäivään tiedottamalla mm. kotisivujen kautta vuoden 2022 teemasta jäsenilleen. Luustoliitto lähettää jäsenmaksunsa maksaneIlle yhdistyksen jäsenIlle neljästi vuodessa Luustotieto –lehden. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeen lisäksi Luustotieto-lehdessä. Yhdistyksen luentowebinaareista ja vertaistukitapaamisista lähetetään jäsenille sähköiset kutsut ja liittymislinkit muutama päivä ennen ajankohtaa.
Vuonna 2022 valmistuu opas osteoporoosin lääkehoidosta.


JÄSENKYSELY

Toimintavuoden aikana tehdään jäsenkysely, jolla selvitetään jäsenten näkemyksiä ja tarpeita toiminnan kehittämiseksi.

TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT VUONNA 2023

Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuonna 2023 edellisen vuoden (2022) linjausten, kokemusten ja saatujen palautteiden pohjalta.