Toimintakertomus vuodelta 2017

Kategoria: Toimintakertomus | 0

SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

1. Yleistä

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö. Yhdistys toimii luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys, toimialueena koko Suomi.

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 22. Yhdistys on vanhin alan yhdistys. Yhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2017 lopussa yhdistyksessä oli 154 jäsentä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan 730 henkilöä.

2. Hallinto

Vuoden 2017 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen ja sihteerinä toimi Helena Rosvall heinäkuun loppuun asti ja sen jälkeen Hanna Nyfors. Muut hallituksen jäsenet olivat Mervi Hara, Maire Kolimaa, Ilari Paakkari, Tuula Stjernvall, Timo Strandberg, Päivi Vuori ja Hanna Nyfors. Talousvastaavana toimi Maire Kolimaa, kirjanpitäjänä ja jäsenvastaavana Päivi Vuori. Hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena Wafin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.3.2017 Kampin Palvelukeskuksessa Helsingissä. Kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä yleisötilaisuudessa Olli Simonen luennoi aiheesta ”Osteoporoosin lääkehoito”.

Luustoliiton kevät- ja syyskokouksessa yhdistyksen edustajina olivat Olli Simonen ja Hanna Nyfors.

3. Toiminta

3.1. Osteoporoosi yleisötilaisuudet vuonna 2017

10.1.2017 Huolehdi lihastesi ja luustosi kunnosta tai menetät ne ja niiden mukana liikunta- ja toimintakykysi, Järvenpää,

16.3. 2017 Osteoporoosin lääkehoito, Kampin palvelukeskus Helsinki,

19.4. 2017 Huolehdi luustosi kunnosta, ehkäise luustosi haurastuminen ja luiden murtuma

Sastamala,

15.–16.6. Opinto- ja virkistyspäivät Heinola

17.10.2017 Tule kuntoon seniori, Heinola (yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa)

1.11.2017 Osteoporoosin lääkehoito, Porvoo,

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 350 henkilöä.

3.2 Jäsenille suunnattu toiminta

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen suositut Opinto- ja virkistyspäivät 15.–16. kesäkuuta kokosivat Heinolaan 53 osteoporoosiasioista kiinnostunutta osallistujaa eri yhdistyksistä ympäri maata.

Teemoina olivat: Osteoporoosin Käypä hoito-suositus, ravitsemus, luuston terveyttä tukeva liikunta, säilytä terveytesi ja toimintakykysi vanhana, luulääkehoito, Kuopion osteoporoositutkimuksen ja kaatumisten ehkäisytutkimusten tuloksia sekä D- ja K-vitamiinien yhteisvaikutus. Luennoista vastasivat alansa asiantuntijoina fysioterapeutti Tiina Paldan, elintarviketieteiden tohtori Marika Laaksonen, geriatrian professori Timo Strandberg, kirurgian ja ortopedian professori Heikki Kröger ja professori Ilari Paakkari. Päivillä oli mahdollisuus keskustella ja vaihtaa kokemuksia vertaistukena sekä saada asiantuntijavastauksia ja kannanottoja esitettyihin kysymyksiin. Esitykset ovat saatavilla Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi. Yhteisessä aamujumpassa saatiin ohjeita ja vinkkejä myös kotiin vietäväksi.

Opinto- ja virkistyspäivien aikana oli mahdollisuus saunomiseen ja kylpemiseen hotellin kylpylässä tai tutustumiseen kesä-Heinolaan omin päin. Yhteisellä päivällisellä Kumpelissa tutustuttiin toisiin ja vaihdettiin kulumisia. Vuoden 2017 opinto- ja virkistyspäivien kesäteatteriesitys Heinola kesäteatterissa oli ”Vadelmavenepakolaiset”. Kaikilta opinto- ja virkistyspäiville osallistuneilta pyydettiin ja saatiin kirjallinen palaute, jonka perusteella osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä päivien antiin ja järjestelyihin.

3.3 Lääkärin puhelinneuvonta jäsenille

Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua viikoittaista lääkärin puhelinneuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. Neuvontapuhelimeen tuli kaikkiaan 63 puhelua vuonna 2017.

3.4 Muu toiminta

Yhdistyksen hallitus valmisteli hankeavustushakemuksen STEAlle toukokuussa. Hakemus koski osteoporoosia ja osteopeniaa potevien henkilöiden tietojen ja omahoitotaitojen lisäämistä ja voimaannuttamista. Hankkeen nimi oli Osteoporoosikoulu – osteoporoosi tutuksi. Vuoden 2017 lopussa STEAn tekemä avustuspäätös oli kielteinen.

4. Tiedottaminen

Yhdistys tuotti jäsenilleen kaksi numeroa Osteouutisia. Osteouutiset lähetetään jäsenetuna sähköisesti kaikille sähköpostisoitteensa antaneille jäsenille ja muille halukkaille postitse. Osteuutiset jaettiin myös Luustoliiton jäsenyhdistyksille jäsenille edelleen jaettavaksi. Lisäksi jokainen opinto- ja virkistyspäiville osallistunut sai omat osteouutisensa.

Yhdistyksellä on oma ilmoituspalsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa on käytetty yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksen muita tiedottamiskanavia ovat olleet alue- ja paikallislehdet. Vuonna 2017 lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, joissa teemana mm. kaatumiseen varautumisesta ja influenssarokotuksesta tietoa.

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivujen uusiminen jatkui vuonna 2017. Sivuille pääsee joko suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta. Suomen Osteoporoosiyhdistys informoi jäsenistöä ja muitakin kiinnostuneita toiminnastaan sivujen kautta.

5. Taloudellinen tilanne

Yhdistys käyttää suurimman osan resursseistaan vuosittaisten opinto- ja virkistyspäivien järjestämiseen. Osallistujien määrä on pysynyt vuosittain tasaisena 50 -60 osallistujan välillä.

Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksuista, Heinolan opinto- ja virkistyspäivien osallistumismaksuista, Liitolta saadusta toimintatonnista ja kavalluskorvauksesta. Yhdistyksen suurimmat menot koostuivat vastaavasti opinto- ja virkistyspäivien järjestämisestä, liittomaksuista ja omien www-sivujen päivityksistä.