Tervetuloa kevään 2023 internetissä (teams) järjestettäville yleisöluennoille

Yhdistyksemme järjesti viime vuonna 9 yleisöluentoa internetin välityksellä. Niihin osallistui 329 tyytyväistä jäsentämme.

Internet (teams) tiedon jakamis- ja viestintävälineenä osoittautui ylivoimaiseksi välineeksi järjestää yleisöluentoja, pitää yhteyttä jäsenistöön ja jäsenistön kesken: Osallistuminen luennoille onnistui hyvin internetin (teams) välityksellä asuipa jäsen Helsingissä tai Utsjoella tai oli mökillä, kotona tai ulkomailla. Internet (teams) tarjosi jokaiselle jäsenelle tilaisuuden kuulla maamme parhaita luusto- ja osteoporoosiasian- tuntijoita, esittää heille kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Kuvaruudulla näki luennoitsijan, hänen esityksensä kuvat, kysymysten tekijät ja muut puheenvuorojen käyttäjät. Kyse on uudesta ja ennenäkemät-tömästä mahdollisuudesta ja tekniikasta kanssakäymiseen ja viestintään. Siksi yhdistyksemme hallitus päätti jatkaa ja kehittää luentoja ja vertaistukitapaamisia, viestintää ja yh-teydenpitoa edelleen internetin (teams)välityksellä.

Yhdistyksemme on järjestänyt ja järjestää tämän kevään aikana jäsenilleen, kesäpäivien 2021.2022 osallistujille ja kaikille asiasta kiinnostuneille seuraavat osteoporoosietäluennot (webinaarit):

Etäluento A: ”Osteoporoosimurtumat” (tyyppimurtumat ja niiden hoidot, luulääkkeet ja murtumien paraneminen ym), luennoitsijana ortopedian professori Heikki Kröger, ajan-kohta 31.1.2023 klo 17-.

Etäluento B: ”Tiedä enemmän osteoporoosista – mistä on kyse?”,luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 23.2.2023 klo 17-

Etäluento C: ”Osteoporoosin omahoito: huolehdi luustosi kunnosta ehkäise ja hoida osteoporoosiasi ja estä osteoporoosimurtumat”, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 7.3.2023 klo 17-

Etäluento D: ”Osteoporoosin lääkehoito”, luennoitsijana osteoporoosin käypä hoito työryhmän jäsen, professori Marjo Tuppurainen, ajankohta16.3.2023 klo 17-

Etäluento E: ” Tiedä keskeisimmät asiat kalsiumista ja kalsiumin saannista”, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 4.4.2023 klo 17-

Etäluento F:”Turvallinen liikkuminen sisällä ja ulkona, apuvälineet liikkumisen tueksi”, luennoitsijana fysioterapeutti Tiina Paldan, ajankohta 4.5.2023 klo 17.

HUOM: Etäluennot B, C ja D ovat hyvä osteoporoosin ”peruskurssi” kaikesta siitä mitä jokaisen terveluisen, osteopeniaa ja osteoporoosia sairastavan tulee tietää ollakseen sinut luustoasioidensa kanssa. Näille luennoille on erityisen suositeltavaa osallistua henkilöi-den, joiden osteoporoosidiagnoosi on tuore tai tuoreehko. Vanhatkin osteopeniaa tai osteoporoosia sairastavat tarvitsevat kertausta ja uutta tietoa

Edellä mainittuihin webinaariluentoihin ja tapaamisiin jäsenten ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, sillä kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetetään sähkö-postitse kutsu ja liittymislinkki kaikkiin webinaareihin viimeistään kahta päivää ennen tilaisuuden alkua. Linkkiä napsauttamalla/klikkaamalla jäsen pääsee suoraan webinaariluennoille. Tietokonewebinaareja voi seurata tietokoneesi kuvaruudulta samanaikaisesti useampikin (2-3) henkilö.
Edellä sanottu koskee myös v 2021 ja 2022 Heinolan opinto- ja virkistypäiville osallistuneita.

Jos Sinulla ei ole tietokonetta, internet yhteyttä tai sähköpostia, voit osallistua tapaamisiin lapsesi, naapurisi, sukulaisesi tai ystäväsi tietokoneen kautta. Tällöin sinun on ilmoittauduttava aina erikseen kuhunkin tilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen: osteoporoosiyhdistyssuomen@gmail.com. Saat vastauspostissa liittymislinkin tapaamiseen.

Jos olet kiinnostunut osteopenia- ja osteoporoosiasiosita, etkä ole Suomen Osteoporoosiyhdistyksen jäsen, ja haluat oppia osteopenia- ja poroosiasoita, olet tervetullut luennoille, mutta sinun on ilmoittauduttava kullekin luennolle (A-F) erikseen sähköpostilla osoitteeseen osteoporoosiyhdistyssuomen@gmail.com. Saat liittymislinkin ja ohjeet liittymiseen viimeistään päivää ennen kutakin luentoa.

Merkatkaa ajankohdat kalenteriinne, saatte kutsun ja luennolle liittymislinkin viimeistään kahta päivää ennen tapahtumaa sähköpostiisi.

NÄHDÄÄN LUENNOILLA JA OPITAAN YHDESSÄ