Suomen Osteoporoosiyhdistyksen vuoden 2022 toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

1. Yleistä

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on vanhin luustoalan kansanterveys- ja potilasjärjestö maassamme ja toimii väestömme luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys, toimialueena koko Suomi.

Yhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2022 lopussa yhdistyksessä oli 214 jäsentä, joista 7 kunniajäseniä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan 554 henkilöä. Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian rajoitustoimet siirsivät yhdistystoimintaamme internetin kautta tapahtuvaan viestintään ja kokoontumisiin. Muutos sai myönteisen vastaanoton ja mahdollisti jäsenten toimintaan osallistumisen asuinpaikasta riippumatta kaikkialta Suomessa.

2. Hallinto

Vuoden 2022 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Timo Strandberg ja sihteerinä Salme Komonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Leo Niskanen, Ilari Paakkari, Ari Rosenvall, Helena Rosvall ja Maarit Nurminen. Talousvastaavana toimi Salme Komonen ja kirjanpitäjänä Päivi Vuori. Hallitus kokoontui 7 kertaa nettikokoukseen. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena Wafin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.3.2022 nettikokouksena.

Luustoliiton internetissä pidetyssä kevätliittokokouksessa 27.4.2022 yhdistyksen edustajina olivat Olli Simonen ja Salme Komonen. Syksyn liittokokouksessa ja yhdistysten johdon tapaamisessa 25-26.11.2022 Tampereella yhdistystämme edusti sihteeri Salme Komonen.

3. Toiminta

3.1 Osteoporoosiluennot internetin välityksellä jäsenistölle ja muille luustoasioista kiinnostuneille:

– Osteoporoosin omahoito, osa 2, luennoitsijana erikoislääkäri Olli Simonen, ajankohta 18.1.2022
– Osteoporoosin luulääkehoito, luennoitsijana professori Marjo Tuppurainen, ajankohta keskiviikko 16.2.2022
– Sekundaariset osteoporoosit, luennoitsijana erikoislääkäri Ari Rosenvall, ajankohta tiistai 15.3.2022
– Muistisairauksien ehkäisy, luennoitsijana geriatrian professori Timo Strandberg, ajankohta torstai 28.4.2022
– Tiedä, miten vielä vanhanakin pysyä terveenä ja toimintakykyisenä. luennoitsijana erikoislääkäri Olli Simonen, ajankohta 10.5.2022
– Liikunta ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn säilymisen edellytys, luennoitsijana professori Ilkka Vuori, ajankohta torstai 22.9.2022
– Luulääkkeiden käyttöön liittyvät epätyypilliset murtumat ja leukaluun kuoliot, luennoitsijana Keski-Suomen keskussairaalan endokrinologiosaston ylilääkäri. LKT Anna-Mari Koski, ajankohta keskiviikko 26.10.2022
– D-vitamiini suojaa infektioilta. Mitä korona opetti, luennoitsijana professori Ilari Paakkari, ajankohta 15.11.2022
– Eihän elämäntavoitteesi ole nopea sammaloituminen, tunnista riskit ja toimi. luennoitsijana erikoislääkäri puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta torstai 8.12.2022

3.2 Osteoporoosin opinto- ja virkistyspäivät

Perinteiset Suomen Osteoporoosiyhdistyksen Opinto- ja virkistyspäivät järjestettiin 15-16,6,2922 Heinolassa. Päiville osallistui kaikkiaan 60 henkilöä. Päivät olivat saatujen palautteiden perusteella erittäin onnistuneet ja korkeatasoiset. Luennoitsijoina toimivat kolme alansa professoria ja neljä alansa asiantuntijaa.

– Vierivä kivi ei sammaloidu johdatus päivien teemoihin, yhdistyksen puheenjohtaja Olli Simonen
– Muistisairauksien ehkäisy, professori Timo Strandberg, Helsingin Yliopisto, HUS
– Mitä meidän jokaisen tulee tietää osteoporoosista, erikoislääkäri Olli Simonen
– Osteoporoosin omahoito on luuston terveyden ja sairaudenhoidon perusta ja edellytys luulääkehoidon onnistumiselle, erikoislääkäri Olli Simonen
– D-vitamiini suojaa infektioilta: mitä korona opetti? professori Ilari PaakkariPaakkari, HY
– Opi sauvakävelemään oikein, kävelyharjoittelu, liikuntatieteen maisteri Outi Palkama
– Aamujumppa, Jumpassa harjoiteltiin tasapainoa, alaraajojen, ja selkärangan tukilihasten vahvistamista. fysioterapeutti Tiina Paldan, Heinolan Terveystalo
– Liikunta ja luusto lääkärin silmin, erikoislääkäri Ari Rosenvall, Mehiläisen osteoporoosiklinikka
– Suolistosairaudet ja imeytymishäiriöt osteoporoosin aiheuttajana, erikoislääkäri Ari Rosenvall, Mehiläisen osteoporoosiklinikka
– Osteoporoosin lääkehoito (luulääkehoidon periaatteet, lääkevaihtoehdot; luulääkkeiden sivuvaikutukset; murtumien paraneminen lääkehoidon aikana), professori, Käypä hoito työryhmän jäsen Marjo Tuppurainen, Kuopion Yliopisto, KYS

3.3 Vertaistukitapaamiset

Vuoden aikana järjestettiin 5 vertaistukitapaamista internetin välityksellä etänä 1.2, 26.4, 30.9 ja 1627.9 ja 22.11 2022. Tapaamisten puheenjohtajina toimivat Salme Komonen ja Jouko Numminen ja niihin osallistui 53 jäsentä. Tapaamisissa keskusteltiin osteoporoosista, sen ehkäisystä, omahoidosta ja luulääkehoidosta osallistujien kokemusten pohjalta. Asiantuntijana keskusteluun osallistui tarvittaessa lääkäri, Tapaamisten tarkoituksena oli selventää ja syventää osallistujien osaamista osteoporoosiasioissa.

3.4 Lääkärin puhelin- ja muu neuvonta jäsenille

Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua viikoittaista lääkärin puhelinneuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. Neuvontapuhelimeen tuli kaikkiaan 32 puhelua toimintavuoden aikana.

Yhdistyksen www sivujen kautta kysyttiin lääkärin neuvoja 41 kertaa. Vastaukset laati erikoislää-käri Olli Simonen.

4. Tiedottaminen

Yhdistyksellä on oma ilmoituspalsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa käytettiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja toiminnasta tiedottamiseen.

Toimintavuonna 2022 lähetettiin kaksi jäsenkirjettä ja 13 sähköistä kutsua jäsenille webinaariluennoille ja vertaistukitapaamisiin.

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuja käytettiin yhtenä tiedottamisen välineenä. Sivuille pääsee joko suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta.

5. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tulot vuonna 2022 koostuivat jäsenmaksuista sekä Luustoliitolta saadusta toimintatonnista. Yhdistyksen suurimmat menot koostuivat vuonna 2022 liittomaksuista, pankki- ja toimistokuluista, opinto- ja virkistyspäivien järjestelykuluista sekä kotisivujen ylläpidosta.

Yhdistyksen järjestämien opinto- ja virkistyspäivien kustannukset rahoitettiin osallistumismaksujen lisäksi, osin Liiton toimintatonniavustuksella ja osin yhdistyksen omalla rahoituksella.

Yhdistyksen taloustilanne vuoden 2022 lopussa oli hyvä.