Osteoporoosin luulääkehoito – uusi tuliterä opas asiasta osteopeniaa ja osteoporoosia potevien henkilöiden käyttöön.

Yhdistyksemme on julkaissut huhtikuun alussa uuden oppaan ”Osteoporoosin luulääkehoito”. Opas avaa ja selventää lukijalleen osteoporoosin luulääkehoidon salat ja käytännöt siten kuin ne on voimassa olevaan osteoporoosin käypä hoito suositukseen kirjattu. Teksti on vain ymmärrettävämpää kuin käypä hoito suosituksessa. Oppaan tietojen avulla tiedät, mitä hoitoa kussakin tilanteessa tarvitset ja miten hoitosi seuranta tulee toteuttaa virallisten suositusten mukaisesti. Oppaan tietojen perusteella voit esittää hoitaville tahoille tarpeellisia kysymyksiä ja varmistaa, että hoitosi toteutuu virallisten suositusten mukaisesti.

LUULÄÄKEHOITO-OPAS FIN 29.3.2023

Klikkaa ensin kohtaa näytä kokonaan ja sen jälkeen avautuvaa tekstiä LUULÄÄKEHOITO OPAS FIN 29.3.2023