Suomen Osteoporoosiyhdistyksen toimintakertomus v 2020

SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1. Yleistä
Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö. Yhdistys toimii luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys, toimialueena koko Suomi.
Yhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä 183 jäsentä ja näistä 5 kunniajäseniä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan 176 henkilöä. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaepidemian vuoksi ja sen takia myös yhdistyksen suunniteltuun toimintaan tuli muutoksia.

2. Hallinto
Vuoden 2020 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Ari Rosenvall ja sihteerinä Maire Kolimaa. Muut hallituksen jäsenet olivat Timo Strandberg, Ilari Paakkari, Helena Rosvall, Päivi Vuori ja Outi Palkama. Talousvastaavana toimi Maire Kolimaa, kirjanpitäjänä ja jäsenvastaavana Päivi Vuori. Hallitus kokoontui kolme (3) kertaa, joista yksi pidettiin nettikokouksena. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Marleena Wafin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 5.3.2019 Kampin Palvelukeskuksessa Helsingissä. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin yleisöluento.

Luustoliiton kevätliittokokouksessa 25.4. 2020 edustajina olivat Olli Simonen ja Päivi Vuori. Syksyn liittokokouksessa 28.11.2020 edustajina olivat Olli Simonen ja Ari Rosenvall.

3. Toiminta

3.1 Osteoporoosi yleisötilaisuudet vuonna 2020

SOY:n järjestämät yleisöluentotilaisuudet vuonna 2020:

5.3.2020 Yleisöluento Helsingissä aiheena ”Liikunnan terveysvaikutukset ja uudet liikuntasuositukset”. Luennoitsijana Outi Palkama, 7 osallistujaa.
7.9.2020 Muoniossa, luennoitsija Olli Simonen, 25 osallistujaa
13.10. 2020 Helsingissä Pakilan Martoissa, luennoitsija Olli Simonen, 25 osallistujaa
22.10.2020 Heinolassa, luennoitsija Olli Simonen, 20 osallistujaa
28.10.2020 Kouvolassa, luennoitsija Olli Simonen, 20 osallistujaa

Olli Simosen em yleisöluentojen aiheena oli ”Tiedä, miten ehkäiset osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia”.

15.12.2020 webinaari D-vitamiinin vaikutuksesta koronaan, jossa luennoitsijana oli professori Ilari Paakkari, 36 osallistujaa.

Yhdistyksen järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin osallistui vuonna 2020 yhteensä 201 henkilöä

3.2 Jäsenille suunnattu toiminta
Vuosittaiset Suomen Osteoporoosiyhdistyksen järjestämät Opinto- ja virkistyspäivät jouduttiin perumaan vuonna 2020 koronaepidemian takia.

3.3 Lääkärin puhelinneuvonta jäsenille
Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua viikoittaista lääkärin puhelinneuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. Neuvontapuhelimeen tuli kaikkiaan 55 puhelua toimintavuoden aikana.

4. Tiedottaminen
Yhdistys lähetti jäsenilleen kolme numeroa Osteouutisia. Osteouutiset lähetetään jäsenetuna sähköisesti kaikille sähköpostisoitteensa antaneille jäsenille ja muille halukkaille postitse. Osteuutiset jaettiin myös Luustoliiton jäsenyhdistyksille jäsenille edelleen jaettavaksi.

Yhdistyksellä on oma ilmoituspalsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa on käytetty yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksen muita tiedottamiskanavia ovat olleet alue- ja paikallislehdet mm. yleisöluennoista tiedotettaessa

Toimintavuonna 2020 lähetettiin kaksi jäsenkirjettä,

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuja käytettiin yhtenä tiedottamisen välineenä, jonne pääsee joko suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta.

5. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tulot ja menot muodostuvat pääsääntöisesti vuosittaisten opinto- ja virkistyspäivien järjestämisestä. Osallistujien määrä on pysynyt vuosittain tasaisena 60-80 osallistujan välillä. Vuoden 2020 päivät peruttiin koronaepidemian takia.

Yhdistyksen tulot vuonna 2020 koostuivat jäsenmaksuista sekä Luustoliitolta saadusta toimintatonnista. Yhdistyksen suurimmat menot koostuivat vuonna 2020 liittomaksuista, toimistokuluista, matkakuluista sekä kotisivujen ylläpidosta. Yhdistyksen taloustilanne vuonna 2020 oli hyvä.