Kutsu ja asiakirjat vuosikokoukseen 3.3.2022

Kategoria: Ajankohtaista, Tiedotteet, Uutiset | 0

KUTSU SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 3.3.2022 KLO 18

Yhdistyksen vuosikokous pidetään koronaepidemian vuoksi teams-kokouksena netissä 3.3.2022 klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset yhdistyksen asiat. Linkki kokoukseen lähetetään myöhemmin kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiyhteystietonsa yhdistyksellemme. Kokouskutsu ja -asiakirjat ovat nähtävillä yhdistyksemme sivuilla 17.2.2022 alkaen osoitteessa: www.suomenosteoporoosiyhdistys.com kohdassa ajankohtaista

KOKOUSASIAKIRJAT

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS EHDOTUS ESITYSLISTAKSI

Aika: torstai 3.3.2022 klo 18.00

Paikka: teamskokous

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Läsnä olevat jäsenet

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Kokouksen asialistan hyväksyminen

6. Vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus

7. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja toiminnan suuntaviivat vuodelle 2023

9. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten vuoden 2023 jäsenmaksu

10. Toiminnantarkastajan palkkio

11. Vuoden 2022 talousarvio

12. Seuraavan tilikauden toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen
valinta

13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

14. Kunniajäsenet

15. Jäsenten tekemät aloitteet

16. Muut asiat, jotka kokous yksimielisellä päätöksellä toteaa kiireellisiksi

17. Kokouksen päättäminen

__________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

1. Yleistä

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on vanhin luustoalan kansanterveys- ja potilasjärjestö maassamme ja toimii väestömme luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys, toimialueena koko Suomi.
Yhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2021 lopussa yhdistyksessä oli 202 jäsentä, joista 7 kunniajäseniä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan 601 henkilöä. Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen toimintavuosi koronaepidemian takia ja korona ohjasi toimintaamme tietoliikenneyhteyksien käyttöön.

2. Hallinto

Vuoden 2021 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Timo Strandberg ja sihteerinä Salme Komonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Leo Niskanen, Ilari Paakkari, Ari Rosenvall, Helena Rosvall, ja Outi Palkama. Talousvastaavana toimi Salme Komonen, kirjanpitäjänä ja jäsensihteerinä Päivi Vuori. Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa nettikokoukseen. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena Wafin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.3.2021 nettikokouksena.

Luustoliiton internetissä pidetyssä kevätliittokokouksessa 24.4.2021 edustajina olivat Olli Simonen ja Salme Komonen. Syksyn liittokokouksessa Helsingissä 27.11.2021 edustajina olivat Olli Simonen ja Salme Komonen.

3. Toiminta

3.1 Osteoporoosiluennot jäsenistölle ja muille luustoasioista kiinnostuneille.

Koronapandemian takia osteoporoosikoulutus ja –informaation välittäminen järjestettiin internetin (teams) välityksellä etänä. Saadut kokemukset internetistä puoltavat sen käyttöä jatkossakin, sillä se mahdollistaa osallistumisen koulutuksiin, kokouksiin ja keskusteluihin asuinpaikasta riippumatta kaikkialla Suomessa.

Webinaariluennot vuonna 2021:

”Luulääke – milloin, kenelle ja kuinka pitkään” luennoitsijana osteoporoosin käypä hoito työryhmän puheenjohtaja, dosentti Leo Niskanen., ajankohta tiistai 9.3.2021.

Osteoporoosin ensitietopäivä aiheena ”Mistä tiedän, ovatko luuni lujat?”, luennoitsijana osteoporoosilääkäri Ari Rosenvall, ajankohta keskiviikko 24.3.2021.

”Pienet liikuntateot – suuret terveysvaikutukset” , luennoitsijana liikuntatieteen maisteri, LiTM
Outi Palkama, ajankohta tiistai 20.4.2021.

”Ravinto ja luusto” luennoitsijana elintarviketieteen tohtori, valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen Minna Huttunen, ajankohta tiistai 21.9.2021.

”Miten D-vitamiini suojaa koronalta” luennoitsijana professori Ilari Paakkari, ajankohta tiistai 12.10.2021.

”Luulääkkeet ja suu” luennoitsijana hammasylilääkäri Eeva Kormi, ajankohta tiistai 9.11.2021.

”Tee oma osuutesi (keinot) luustoterveyden ylläpitämisessä ja osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa” osa I, luennoitsijana erikoislääkäri Olli Simonen, ajankohta tiistai 2.12.2021.

Luennoille osallistui kaikkiaan 430 henkilöä.

3.2 Osteoporoosin opinto- ja virkistypäivät

Jo perinteeksi muodostuneet vuosittaiset Suomen Osteoporoosiyhdistyksen Opinto- ja virkistyspäivät järjestettiin 1-2.7.2021 Heinolassa. Koronan takia päivien ajankohtaa jouduttiin siirtämään toukokuun lopulla kesäkuusta heinäkuun alkuun. Tämä rajoitti osallistujamäärän 40 henkeen ja vaikutti luentoaiheisiin. Päivät olivat saatujen palautteiden perusteella erittäin onnistuneet ja korkeatasoiset. Luennoitsijoina toimivat kolme alan professoria ja neljä alan asiantuntijaa.

3.3 Vertaistukitapaamiset

Syyskauden aikana järjestettiin kaksi vertaistukitapaamista internetin välityksellä etänä 30.9 ja 16.10 2021. Tapaamisten puheenjohtajina toimivat Salme Komonen ja Jouko Numminen ja niihin osallistui 27 tiedonhaluista henkilöä.

3.4 Lääkärin puhelin- ja muu neuvonta jäsenille

Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua viikoittaista lääkärin puhelinneuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. Neuvontapuhelimeen tuli kaikkiaan 41 puhelua toimintavuoden aikana.

Yhdistyksen www sivujen kautta kysyttiin lääkärin neuvoja 18 kertaa. Vastaukset laati erikoislää-käri Olli Simonen.

4. Tiedottaminen

Yhdistyksellä on oma ilmoituspalsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa käytettiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja toiminnasta tiedottamiseen.

Toimintavuonna 2021 lähetettiin kaksi jäsenkirjettä ja 9 sähköistä kutsua jäsenille webinaariluennoille ja vertaistukitapaamisiin.

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuja käytettiin yhtenä tiedottamisen välineenä, jonne pääsee joko suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta.

5. Huomionosoitukset

Yhdistyksen kokous 25.3.2021 kutsui yhdistyksen monivuotisen sihteerin ja taloudenhoitaja Maire Kolimaan ja yhdistyksen monivuotisen jäsensihteerin ja kirjanpitäjän Päivi Vuoren yhdistyksen kunniajäseniksi.

6. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tulot vuonna 2020 koostuivat jäsenmaksuista sekä Luustoliitolta saadusta toimintatonnista. Yhdistyksen suurimmat menot koostuivat vuonna 2020 liittomaksuista, pankki- ja toimistokuluista, opinto- ja virkistyspäivien järjestelykuluista sekä kotisivujen ylläpidosta.

Yhdistyksen järjestämien opinto- ja virkistyspäivien kustannukset rahoitettiin osallistumismaksujen lisäksi, osin Liiton toimintatonniavustuksella ja osin yhdistyksen omalla rahoituksella.

Yhdistyksen taloustilanne vuonna 2021 oli hyvä.

_____________________________________________________________________

TILINPÄÄTÖS V 2021

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetään kokouksessa.

Ennen kokousta tilinpäätösasiakarjat ovat jäsenten nähtävillä sihteeri Salme Komosella Hämeenlinnassa ja kirjanpitäjä Päivi Vuorella Heinolassa.

Tilinpäätösasiakirjoihin tutustumisesta on sovittava erikseen puhelimitse ko henkilöiden kanssa. Puhelinnumerot ovat: sihteeri Salme Komonen 0400-406479, kirjanpitäjä Päivi Vuori 050-5603866.

EHDOTUS TOIMINTASUUNNITELMAKSI V. 2022

YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen kokouksen helmi-maaliskuussa. Kokous järjestetään koronaepidemian takia etänä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 3-6 kertaa vuodessa ja työvaliokunta 2-4 kertaa pääsääntöisesti etänä.
Yhdistys osallistuu jäsenmääränsä mukaisesti Luustoliiton kevät- ja syyskokouksiin sekä Luustoliiton järjestämiin koulutus ym. päiviin mahdollisuuksien mukaan.

JÄSENPALVELUT JA JÄSENTEN TUKEMINEN
Yhdistyksen tavoitteena on tukea jäseniään jakamalla uusinta tietoa osteoporoosista ja luuston terveydestä jäsenille ja muille luuston terveydestä kiinnostuneille henkilöille riippumatta siitä missä päin Suomea he asuvat. Tavoite on ensisijaisesti tukea osteoporoosia sairastavia ihmisiä. Koska oman yhdistyksemme jäsenet asuvat hajallaan, toiminta koostuu pääasiassa internetin välityksellä järjestettävistä etäluennoista (webinaareista), Luustotieto lehden lähettämisestä postitse jäsenille (4 numeroa/vuosi), jäsenkirjeistä (vähintäin 2 kirjettä/vuosi), sähköisesti toimitetuista Osteouutisista (vähintäin 4 numeroa/vuosi), viikoittaisista lääkärineuvontapuhelinpalveluista, omilla www-sivuilla ja opinto- ja virkistyspäivillä jaettavasta osteoporoosi- ja muusta terveystiedosta.

Vuonna 2022 kehitetään edelleen yhdistyksen kotisivujen rakennetta ja toimivuutta kertyneiden käyttökokemusten pohjalta. Kotisivujen tavoitteena on tukea osteoporoosia sairastavien omahoitoa ja parantaa heidän osteoporoosiosaamistaan. Tavoitteena on tiedottaa kotisivujen välityksellä yhdistystapahtumista ja toiminnasta sekä jakaa ajankohtaista tietoa osteoporoosin ehkäisystä ja hoidosta.

Osteoporoosiaiheisia etäluentoja järjestetään tänä vuonna (2022) 7-8 kpl ja vertaistukitapaamisia 3-4 kpl.
Yhdistys jatkaa erikoislääkärin antamaa puhelinneuvontaa jäsenille maanantaisin klo 14.00–15.00. Puhelinnumero löytyy jäsenkirjeestä. Kotisivujen kautta esitettyihin kysymyksiin erikoislääkäri vastaa kullekin kysyjälle sähköpostilla.

OPINTO JA VIRKKISTYSPÄIVÄT 2022
Yhdistys järjestää opinto- ja virkistyspäivät 15-16.6.2022 kylpylähotelli Kumpelissa Heinolassa. Päivien teemoja ovat mm muistisairauksien ehkäisy, osteoporoosin omahoito, luulääkehoito, D- ja K-vitamiinit sekä vertaistuki ja siihen liittyvä keskustelu. Lisäksi ohjelma sisältää liikuntaa, virkistystä ja mahdollisuuden osallistua Heinolan kesäteatterin esitykseen. Kutsu päiville ja ohjelma lähetetään jäsenille ja on luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla.

OSTEOUUTISET
Yhdistys lähettää sähköisesti jäsenilleen neljä Osteouutiset tiedotetta, jossa kerrotaan osteoporoosiin ja muuhun terveyteen liittyvistä ajankohtaisista terveysasioista ja uusimmista osteoporoosia koskevista tutkimustuloksista maailmalta ja kotimaasta. Osteouutisia lähetetään myös postitse erillistä korvausta vastaan yksittäisille henkilöille ja korvauksetta sähköisesti Luustoliiton jäsenyhdistyksille. Osteouutiset on luettavissa myös 1-3 kuukauden viiveellä Suomen Osteoporoosiyhdistyksen www-sivuilla.

JÄSENKIRJEET, LUUSTOTIETOLEHTI, MAAILMAN OSTEOPOROOSIPÄIVÄ
Yhdistyksellä on oma jäsenkirje, joka lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa jäsenille. Jäsenkirjeen jakamisessa pyritään edelleen yhä enemmän sähköiseen muotoon. Yhdistys osallistuu Maailman Osteoporoosipäivään tiedottamalla mm. kotisivujen kautta vuoden 2022 teemasta jäsenilleen. Luustoliitto lähettää jäsenmaksunsa maksaneIlle yhdistyksen jäsenIlle neljästi vuodessa Luustotieto –lehden. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeen lisäksi Luustotieto-lehdessä. Yhdistyksen luentowebinaareista ja vertaistukitapaamisista lähetetään jäsenille sähköiset kutsut ja liittymislinkit muutama päivä ennen ajankohtaa.
Vuonna 2022 valmistuu opas osteoporoosin lääkehoidosta.

JÄSENKYSELY
Toimintavuoden aikana tehdään jäsenkysely, jolla selvitetään jäsenten näkemyksiä ja tarpeita toiminnan kehittämiseksi.

EHDOTUS TOIMINNAN SUUNTAVIIVOIKSI V 2023

Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuonna 2023 edellisen vuoden (2022) linjausten, kokemusten ja saatujen palautteiden pohjalta

_______________________________________________________________________________________________________