Suomen Osteoporoosiyhdistyksen toimintakertomus v 2021

Kategoria: Uutiset | 0

1. Yleistä

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on vanhin luustoalan kansanterveys- ja potilasjärjestö maassamme ja toimii väestömme luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys, toimialueena koko Suomi.
Yhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2021 lopussa yhdistyksessä oli 202 jäsentä, joista 7 kunniajäseniä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan 601 henkilöä. Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen toimintavuosi koronaepidemian takia ja korona ohjasi toimintaamme tietoliikenneyhteyksien käyttöön.

2. Hallinto

Vuoden 2021 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Timo Strandberg ja sihteerinä Salme Komonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Leo Niskanen, Ilari Paakkari, Ari Rosenvall, Helena Rosvall, ja Outi Palkama. Talousvastaavana toimi Salme Komonen, kirjanpitäjänä ja jäsensihteerinä Päivi Vuori. Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa nettikokoukseen. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena Wafin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.3.2021 nettikokouksena.

Luustoliiton internetissä pidetyssä kevätliittokokouksessa 24.4.2021 edustajina olivat Olli Simonen ja Salme Komonen. Syksyn liittokokouksessa Helsingissä 27.11.2021 edustajina olivat Olli Simonen ja Salme Komonen.

3. Toiminta

3.1 Osteoporoosiluennot jäsenistölle ja muille luustoasioista kiinnostuneille.

Koronapandemian takia osteoporoosikoulutus ja –informaation välittäminen järjestettiin internetin (teams) välityksellä etänä. Saadut kokemukset internetistä puoltavat sen käyttöä jatkossakin, sillä se mahdollistaa osallistumisen koulutuksiin, kokouksiin ja keskusteluihin asuinpaikasta riippumatta kaikkialla Suomessa.

Webinaariluennot vuonna 2021:

”Luulääke – milloin, kenelle ja kuinka pitkään” luennoitsijana osteoporoosin käypä hoito työryhmän puheenjohtaja, dosentti Leo Niskanen., ajankohta tiistai 9.3.2021.

Osteoporoosin ensitietopäivä aiheena ”Mistä tiedän, ovatko luuni lujat?”, luennoitsijana osteoporoosilääkäri Ari Rosenvall, ajankohta keskiviikko 24.3.2021.

”Pienet liikuntateot – suuret terveysvaikutukset” , luennoitsijana liikuntatieteen maisteri, LiTM
Outi Palkama, ajankohta tiistai 20.4.2021.

”Ravinto ja luusto” luennoitsijana elintarviketieteen tohtori, valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen Minna Huttunen, ajankohta tiistai 21.9.2021.

”Miten D-vitamiini suojaa koronalta” luennoitsijana professori Ilari Paakkari, ajankohta tiistai 12.10.2021.

”Luulääkkeet ja suu” luennoitsijana hammasylilääkäri Eeva Kormi, ajankohta tiistai 9.11.2021.

”Tee oma osuutesi (keinot) luustoterveyden ylläpitämisessä ja osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa” osa I, luennoitsijana erikoislääkäri Olli Simonen, ajankohta tiistai 2.12.2021.

Luennoille osallistui kaikkiaan 430 henkilöä.

3.2 Osteoporoosin opinto- ja virkistypäivät

Jo perinteeksi muodostuneet vuosittaiset Suomen Osteoporoosiyhdistyksen Opinto- ja virkistyspäivät järjestettiin 1-2.7.2021 Heinolassa. Koronan takia päivien ajankohtaa jouduttiin siirtämään toukokuun lopulla kesäkuusta heinäkuun alkuun. Tämä rajoitti osallistujamäärän 40 henkeen ja vaikutti luentoaiheisiin. Päivät olivat saatujen palautteiden perusteella erittäin onnistuneet ja korkeatasoiset. Luennoitsijoina toimivat kolme alan professoria ja neljä alan asiantuntijaa.

3.3 Vertaistukitapaamiset

Syyskauden aikana järjestettiin kaksi vertaistukitapaamista internetin välityksellä etänä 30.9 ja 16.10 2021. Tapaamisten puheenjohtajina toimivat Salme Komonen ja Jouko Numminen ja niihin osallistui 27 tiedonhaluista henkilöä.

3.4 Lääkärin puhelin- ja muu neuvonta jäsenille

Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua viikoittaista lääkärin puhelinneuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. Neuvontapuhelimeen tuli kaikkiaan 41 puhelua toimintavuoden aikana.

Yhdistyksen www sivujen kautta kysyttiin lääkärin neuvoja 18 kertaa. Vastaukset laati erikoislää-käri Olli Simonen.

4. Tiedottaminen

Yhdistyksellä on oma ilmoituspalsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa käytettiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja toiminnasta tiedottamiseen.

Toimintavuonna 2021 lähetettiin kaksi jäsenkirjettä ja 9 sähköistä kutsua jäsenille webinaariluennoille ja vertaistukitapaamisiin.

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuja käytettiin yhtenä tiedottamisen välineenä, jonne pääsee joko suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta.

5. Huomionosoitukset

Yhdistyksen kokous 25.3.2021 kutsui yhdistyksen monivuotisen sihteerin ja taloudenhoitaja Maire Kolimaan ja yhdistyksen monivuotisen jäsensihteerin ja kirjanpitäjän Päivi Vuoren yhdistyksen kunniajäseniksi.

6. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tulot vuonna 2020 koostuivat jäsenmaksuista sekä Luustoliitolta saadusta toimintatonnista. Yhdistyksen suurimmat menot koostuivat vuonna 2020 liittomaksuista, pankki- ja toimistokuluista, opinto- ja virkistyspäivien järjestelykuluista sekä kotisivujen ylläpidosta.

Yhdistyksen järjestämien opinto- ja virkistyspäivien kustannukset rahoitettiin osallistumismaksujen lisäksi, osin Liiton toimintatonniavustuksella ja osin yhdistyksen omalla rahoituksella.

Yhdistyksen taloustilanne vuonna 2021 oli hyvä.

_____________________________________________________________________