Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja toiminnan suuntaviivat vuodelle 2024

Kategoria: Ajankohtaista, Jäsenkokoukset, Tiedotteet | 0

SUOMEN OSTEOPORIISYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA V. 2023

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistys järjestää yhden sääntömääräisen vuosikokouksen. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 3-6 kertaa ja työvaliokunta 2-4 kertaa. Kokoukset järjestetään ensisijaisesti netti (teams) kokouksina.

Yhdistys osallistuu Luustoliiton kevät- ja syyskokouksiin sekä liiton järjestämiin koulutus ym. tilaisuuksiin tarpeen mukaan.

JÄSENPALVELUT JA JÄSENTEN TUKEMINEN

Yhdistyksen tavoitteena on tukea jäseniään jakamalla uusinta tietoa osteoporoosista ja luuston terveydestä jäsenilleen ja muille luuston terveydestä kiinnostuneille henkilöille.

Koska yhdistyksemme jäsenistö asuu hajallaan ympäri Suomea, toiminta koostuu pääasiassa teams yleisöluennoista (8-9 luentoa/vuosi), Luustotieto lehden toimittamisesta jäsenille (4 numeroa/vuosi), jäsenkirjeistä (2-3 kirjettä/vuosi), sähköisesti toimitetuista Osteouutisista, viikoittaisista lääkärineuvontapuhelinpalveluista, omilla www-sivuilla ja opinto- ja virkistyspäivillä jaettavasta osteoporoosi- ja muusta terveystiedosta.

Vuonna 2023 parannetaan yhdistyksemme kotisivujen käytettävyyttä, luettavuutta, toimivuutta ja sisältöasioita. Sivujen tavoitteena on toimia yhtenä yhdistyksemme viestintäkanavana, jolla tuetaan ja parannetaan jäsenten ja osteoporoosia sairastavien osteoporoosiosaamista ja tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista. Tavoitteena on jakaa kotisivujen kautta erityisesti ajankohtaista tietoa osteoporoosin ehkäisystä ja hoidosta.

Yhdistys jatkaa erikoislääkärin antamaa puhelinneuvontaa jäsenille maanantaisin klo 14.00–15.00. Puhelinnumero löytyy jäsenkirjeestä.

Yhdistyksen www sivujen kautta jäsenillä on mahdollista kysyä osteoporoosiasioista ja saada vastauksia kysymyksiinsä (chat).


OPINTO JA VIRKKISTYSPÄIVÄT 2023

Yhdistys järjestää opinto- ja virkistyspäivät 14-15.6.2023 Heinolan kylpylähotelli Kumpelissa. Päivien teemat ovat osteoporoosin oma- ja lääkehoito, ravitsemus, K-vitamiini, iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpito ja muistisairauksien ehkäisy sekä vertaistuki. Lisäksi ohjelma sisältää liikuntaharjoittelua. Virkistysosio kattaa Heinolan kesäteatteriesityksen, Heinolaa kävellen kaupunkiin tutustumisen ja hotellin kylpylän käytön. Kutsu päiville ja ohjelma lähetetään jäsenille, kahden edellisenä vuonna päiville osallistuneille, Luustoliiton jäsenyhdistyksille ja julkaistaan Luustotieto lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

JÄSENKIRJEET, LUUSTOTIETOLEHTI, MAILMAN OSTEOPOROOSIPÄIVÄ

Yhdistyksellä on oma jäsenkirje, joka lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa jäsenille, Jäsenkirjeen sähköistä jakelua kehitetään ja lisätään. Yhdistys viettää Maailman Osteoporoosipäivää tiedottamalla mm. kotisivujen kautta vuoden 2023 teemasta. Luustoliitto lähettää jäsenmaksunsa maksaneille yhdistyksen jäsenille neljästi vuodessa Luustotieto –lehden. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeen lisäksi yhdistyksen www-sivuilla ja Luustotieto-lehdessä.

Vuonna 2023 valmistuu opas osteoporoosin lääkehoidosta.

TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT VUONNA 2024

Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuonna 2024 edellisen vuoden (2023) linjausten mukaisesti.