Toimintakertomus vuodelta 2014

Kategoria: Toimintakertomus | 0

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

1. Yleistä

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö. Yhdistys toimii

luustoterveyden edistämiseksi ja erityisesti osteoporoosin ja sen aiheuttamien murtumien

ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi sekä niiden aiheuttamien tuhojen

torjumiseksi ja vähentämiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry:n toimialue käsittää koko Suomen. Yhdistys on perustettu 1995.

Yhdistys toimii Suomen Luustoliiton jäsenjärjestönä.

2. Hallinto

Vuoden 2014 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Timo

Ihamäki (13.11.2014 saakka) ja sihteerinä Helena Rosvall. Muut hallituksen jäsenet olivat Ilari

Paakkari, Päivi Vuori, Maire Kolimaa ja Tuula Stjernvall. Talousvastaavana toimi Maire Kolimaa

ja kirjanpitäjänä Päivi Vuori. Hallitus kokoontui 8 kertaa ja osanottajia oli keskimäärin 5.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena

Wafin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.2.2014 Heinolan valtuustosalissa Heinolassa.

Kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä juhlaseminaarissa esiintyjinä olivat varapj LKT Timo

Ihamäki, dosentti Ilari Paakkari, pj erikoislääkäri Olli Simonen sekä neuvotteleva virkamies Maire

Kolimaa. Juhlaseminaari pidettiin Timo Ihamäen 75-vuotisjuhlien ja Heinolan kaupungin 175-

vuotisjuhlien merkeissä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.10.2014 Kampin

palvelukeskuksessa Helsingissä. Yleisötilaisuuden luennoitsijana oli Ari Rosenvall aiheena

Osteoporoosi ja lääkkeet.

Suomen Osteoporoosiliitto ry:n hallituksessa on ollut hallituksen jäsenenä Ilari Paakkari. Suomen

Osteoporoosiliiton kevätkokouksessa Suomen Osteoporoosiyhdistyksen edustajina olivat Olli

Simonen ja Helena Rosvall. Suomen Luustoliiton syyskokouksessa Suomen

Osteoporoosiyhdistyksen edustajina olivat Olli Simonen ja Helena Rosvall.

3. Toiminta

3.1. Osteoporoosi yleisötilaisuudet, jossa luennoitsijana on ollut puheenjohtaja, erikoislääkäri Olli

Simonen ja erikoislääkäri Ari Rosenvall

2.1. Porvoo, osallistujia 100 henkilöä.

8.1. Helsinki, D-vitamiinikurssi lääkäreille Lääkäripäivillä. Osallistujia n. 160.

29.1. Loviisa, osallistujia oli 64 henkilöä.

15.2. Heinola, Heinolan valtuustosali osallistujia 60 henkilöä.

4.3. Järvenpää, osallistujia oli 60 henkilöä.

7.4. Joensuu, yleisöluento yhdessä paikallisyhdistyksen kanssa, osallistujia n. 100.

23.10 Helsinki, Kampin Palvelukeskus, osallistujia 52 henkilöä.

28.10. Vierumäki, seurakuntatalo, osallistujia 50 henkilöä.

24.11.  Kerava, kirjasto osallistujia 50 henkilöä.

3.2 Jäsenille suunnattu toiminta

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen Opinto- ja virkistyspäivät pidettiin 17. – 18. kesäkuuta edellisen

vuoden tapaan Heinolassa. Osallistujia oli liki kolmekymmentä henkeä, jotka edustivat seitsemää

yhdistystä.

Päivien opinto-osuudesta vastasivat alansa parhaat asiantuntijaluennoitsijat professori Ilkka Vuori,

professori Ilari Paakkari ja erikoislääkäri, yhdistyksen puheenjohtaja Olli Simonen. Teemoissa

käsiteltiin perinteisesti alan viimeisintä tietoa liikunnasta, D-vitamiinista, omahoidosta,

sarkopeniasta ja käypä hoito- suosituksista. Välillä opeteltiin ja harjoiteltiin luustoa ja lihaksistoa

vahvistavia sekä tasapainon hallintaa kehittäviä liikkeitä liikunnanohjaaja Helmi Huhtisen

opastuksella niin, että lämmin tuli. Käytännön harjoitteluosiossa jokainen osallistuja laski

tietokonetta käyttäen oman murtumariskinsä Maailman Terveysjärjestön Frax testiohjelmalla sekä

omakohtaisen kalsiumin saannin riittävyyden Duodecimin kalsiumtestillä. Päivien tietoanti koettiin

hyödylliseksi ja käyttökelpoiseksi kotiin vietäväksi tiedoksi ja taidoksi.

Ohjelmaan oli edellisten kesien palautteen perusteella varattu aiempaa enemmän valinnaisesti

käytettävää aikaa. Osa käytti ajan kylpylässä virkistäytymiseen, osa taas tutustui Heinolan

nähtävyyksiin ja erikoisuuksiin oppaan johdolla. Opinto- ja virkistyspäivien ohjelmaan perinteisesti

kuulunut Heinolan kesäteatteriesitys oli tänä vuonna komedia ” Ilmasta rahaa”, jossa käsiteltiin

suomalaista sosiaaliturvaa ja sen mielekkyyttä tavalla, joka sai katsojat nauramaan kyyneleet

silmissä lähes taukoamatta toisen puoliajan alusta komedian loppuun asti. Opinto- ja virkistyspäivät

koettiin osallistujien palautteen mukaan tarpeellisiksi ja antoisiksi. Viimeisimmän

osteoporoositiedon saannin lisäksi positiivista palautetta tuli riittävästä kysymysten esittämis- ja

keskustelumahdollisuudesta. Hyvänä koettiin myös jokaisen henkilökohtaisen proteiinin ja

kalsiumin saannin laskemista

3.3 Lääkärineuvonta jäsenille

Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua lääkärineuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen.

Neuvontapuhelimeen tuli 108 puhelua vuonna 2014. Osteoporoosiin liittyvä neuvonta on annettu

puhelimitse maanantaisin klo 14.00 – 15.00.

4. Yhteistyö

Kuluneena vuotena jatkettiin yhteistyötä Martta-yhdistysten kanssa, mitä toimintaa pyritään

edelleen kehittämään. Useimmat yhdistyksen yleisötilaisuudet on pidetty yhteistyössä paikallisten

Martta-yhdistysten kanssa.

5. Tiedottaminen

Yhdistys on lähettänyt jäsenilleen kuusi Osteouutista. Osteouutiset lähetetään kaikille

spostiosoitteensa antaneille jäsenille ja muille halukkaille postitse.

Yhdistyksellä on oma palsta Luustoliiton Osteo -lehdessä ja Luustotieto -lehdessä. Palstaa on

käytetty yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksen muita tiedottamiskanavia ovat olleet

alue- ja paikallislehdet. Vuonna 2014 lähetettiin 2 jäsenkirjettä.

Suomen Osteoporoosiyhdistys uusi vuonna 2014 kotisivunsa. Sivuille pääsee joko suoraan

www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta. Suomen

Osteoporoosiyhdistys informoi jäsenistöä ja muitakin kiinnostuneita toiminnastaan sivujen kautta.

Tiedotteita on lähetetty vuonna 2014 kaksi; aiheina kaatumisen ehkäisy ja D-vitamiini.

6. Jäsentilanne

Vuoden lopussa oli 156 jäsentä.

7. Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen taloustilanne on ollut vuonna 2014 kohtuullinen.  Suomen Osteoporoosiyhdistys solmi

sopimuksen Suomen Luustoliiton kanssa, jonka mukaan Luustoliitto korvaa kavalletun summan

maksamalla vuosittain 1000,00 euroa kunnes kavallettu summa on korvattu kokonaan.

Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksuista, Liitolta saadusta toimintatonnista, Liiton

kavalluskorvauksesta ja Heinolan opinto- ja virkistyspäivien osallistumismaksuista. Yhdistyksen

suurimmat menot koostuivat opinto- ja virkistyspäivien järjestämisestä, liittomaksuista ja omien

www-sivujen valmistamisesta.