Toimintakertomus v 2023

SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

1. Yleistä

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on vuonna 1995 perustettu vanhin luustoalan kansanterveys- ja potilasjärjestö maassamme, joka toimii väestömme luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys, toimialueena koko Suomi.
Yhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2023 lopussa yhdistyksessä oli 262 jäsentä
(v 2022 214 jäsentä), joista 7 kunniajäseniä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistui vuoden
2023 aikana kaikkiaan 1149 henkilöä. Koronan vauhdittamana yhdistyksen tiedotus- ja koulutustoiminta on painottunut lähes täysin etänä (teams) järjestettäviin kokoontumisiin, koulutukseen, tapaamisin ja viestintään. Muutos on otettu vastaan myönteisesti, koska se on mahdollistanut jäsenille mahdollisuuden osallistua aiempaa enemmän yhdistystoimintaa asuinpaikasta riippumatta.

Yhdistyksemme tiivisti kuluneena vuotena yhteistyötä sisarluusto/osteoporoosiyhdistysten kanssa tarjoamalla etäluentoihin osallistumista kaikille Luustoliiton potilasyhdistyksille. Viisi luustoliiton jäsenyhdistyksistä liittyi yhteistoimintaan. Kokemukset yhteistyöstä olivat myönteisiä.

2. Hallinto

Toimikautena 2023 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Maire
Kolimaa ja sihteerinä Salme Komonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Timo Strandberg, Leo Niskanen, Ilari Paakkari, Heikki Kröger, Aarne Vinnurva ja Maaret Nurminen, Hallituksen asiantuntijajäsenenä toimi Anne-Maria Rautiainen. Talousvastaavana toimi Salme Komonen ja kirjanpitäjänä Päivi Vuori. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa etänä. Hallituksen nimeämän työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Olli Simonen, jäseninä Maire Kolimaa, Aarne Vinnurva ja Salme Komonen, joka toimi myös työvaliokunnan sihteerinä. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena Wafin.
Opinto- ja virkistyspäivien käytännön järjestelyvastaavana toimi Päivi Vuori.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 3.3.2023 etänä.

Luustoliiton kevään liittokokouksessa 26.4.2023 yhdistyksen edustajat olivat Olli Simonen ja Salme Komonen. Syksyn liitokokouksessa Tampereella 25.11.2023 yhdistyksemme edustajat olivat Salme Komonen ja Aarne Vinnurva..

3. Toiminta

3.1 Osteoporoosiluennot internetin välityksellä jäsenistölle ja kaikille luustoasioista kiinnostuneille:
Koronapandemian myötä yleisöluennot, kokoukset ja tapaamiset muuttuivat paljolti etäyhteyksien varassa järjestettäviksi kokoontumisiksi. Niistä kertyneiden hyvien kokemusten myötä etäyhteysluennot, kokoukset ja tapaamiset ovat tulleet jäädäkseen vakiokäytäntöinä. Etäyhteydet tarjoavat jokaiselle jäsenellemme ja osteoporoosiasioista kiinnostuneelle asuinpaikasta riippumatta mahdollisuuden saada huipputietoa ja ajankohtaista tietoa osteoporoosista ja terveydestä. Etäyhteys mahdollistaa kysymysten esittämisen ja vuoropuhelun jokaiselle osallistujalle.

Jäljempänä oleville luennoille osallistui yhteensä 823 henkilöä.

Luennot, aiheet, luennoitsijat ja ajankohdat:

Osteoporoosimurtumat (tyyppimurtumat ja niiden hoidot, luulääkkeet ja murtumien paraneminen ym), luennoitsijana ortopedian professori Heikki Kröger, ajankohta 31.1.2023
Tiedä enemmän osteoporoosista – mistä on kyse?, luennoitsijana erikoislääkäri,
puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 23.2.2023
Osteoporoosin omahoito: huolehdi luustosi kunnosta ehkäise ja hoida osteoporoosiasi ja estä osteoporoosimurtumat, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 7.3.2023
Osteoporoosin lääkehoito, luennoitsijana osteoporoosin käypä hoito työryhmän jäsen, professori Marjo Tuppurainen, ajankohta16.3.2023
Tiedä keskeisimmät asiat kalsiumista ja kalsiumin saannista, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 4.4.2023
Tasapaino ja kaatumisen ehkäisy, luennoitsijana fysioterapeutti Tiina Paldan, ajankohta 4.5.2023
D – ja K – vitamiinien yhteistyö luusto- ja muun terveyden ylläpidossa, luennoitsijana farmakologian professori Ilari Paakkari, ajankohta torstai 21.9.2023
Glukokortikoidihoito (kortisonihoito) ja osteoporoosi, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 19.10.2023
Miten säilyttää hyvä toimiva muisti läpi elämän, luennoitsijana geriatrian professori Timo Strandberg, ajankohta 22.11.2023
Suolistosairaudet ja imeytymishäiriöt osteoporoosin aiheuttajana, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 12.12.2023

3.2 Osteoporoosin opinto- ja virkistyspäivät

Perinteiset Suomen Osteoporoosiyhdistyksen Opinto- ja virkistyspäivät järjestettiin 15-16.6.2023
Heinolassa. Päiville osallistui kaikkiaan 70 henkilö (68 hlöä kahtena päivänä, 2 vain toisena päivämä. Päivät olivat saatujen palautteiden perusteella erittäin onnistuneet ja korkeatasoiset. Luennoitsijoina toimivat kolme alansa professoria ja kolme alan asiantuntijaa. Päivät olivat palautteiden perusteella parhainta mahdollista vertaistukea ja liikuntaa. Päivillä viihdyttiin.

Päivien luentoaiheet ja luennoitsijat:

Osteoporoosin ABC. Yhdistyksen puheenjohtaja Olli Simonen
Osteooporoosin oma hoito. Erikoislääkäri, puheenjohtaja Olli Simonen
Luuston vahvistaminen liikunnan keinoin. Fysioterapeutti Tiina Paldan
Ravinto ja luusto. Elintarviketieteiden tohtori, valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen Minna Huttunen
Osteoporoosin lääkehoito. Käypä hoito työryhmän puheenjohtaja, professori Leo Niskanen
Elä pidempään, säilytä terveytesi ja toimintakykysi läpi elämän. Professori Timo Strandberg
Muistisairauksien ehkäisy. Professori Timo Strandberg
D- ja K – vitamiini olennaiset luustovitamiinimme. Professori Ilari Paakkari

Luentojen lomassa keppijumpattiin ulkona ja sauvakäveltiin Heinolan upeissa rantamaisemissa, harjoiteltiin fysioterapeutti Tiina Paldanin opastuksella tasapainonhallintaa ja selkärangan tukilihasten ja alaraajojen lihasten vahvistavaa liikuntaa.

Virkistysosiossa nautimme Heinolan kesäteatterin esityksestä ”Kolme tenoria”, tutustuimme kävellen Heinolaan ja nautimme kylpylähotellimme monista saunoista ja kylvyistä.

3.3 Vertaistukitapaamiset

Vuoden aikana järjestettiin 6 vertaistukitapaamista etänä ja niihin osallistui 49 jäsentä. Tapaamisten puheenjohtajana toimit Salme Komonen – Tapaamisissa keskusteltiin osteoporoosista, sen ehkäisystä, omahoidosta ja luulääkehoidosta osallistujien kokemusten ja kysymysten pohjalta. Asiantuntijana keskusteluun osallistui tarvittaessa lääkäri, Tapaamisten tarkoituksena oli selventää ja syventää osallistujien osaamista osteoporoosiasioissa.

3.4 Lääkärin puhelin- ja muu neuvonta jäsenille

Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua viikoittaista lääkärin puhelinneuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. Neuvontapuhelimeen tuli kaikkiaan 44 puhelua toimintavuoden aikana.

Yhdistyksen www sivujen kautta kysyttiin lääkärin neuvoja 53kertaa. Vastaukset laati erikoislääkäri Olli Simonen.

3.5 Muu jäsentoiminta

Yhdistys teki jäsenkyselyn sähköisesti, jossa kartoitettiin jäsenistön tyytyväisyyttä yhdistyksen nykyiseen toimintaan ja pyydettiin ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 60 jäsentä. Jäsenistö oli varsin tyytyväistä yhdistyksen toimintaan ja teki hyviä ehdotuksia etäluentojen uusiksi aiheiksi.

4. Tiedottaminen

Yhdistyksellä on oma ilmoituspalsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa käytettiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja toiminnasta tiedottamiseen.

Yhdistys valmisti ja tuotti vuonna 2023 painetun ja sähköisen luulääkehoito-oppaan, joka jaettiin jäsenille ja opinto- ja virkistyspäivien osanottajille. Oppaan sisältö ja teksti perustuvat viimeisimmän käypä hoito suosituksen lausumiin ja tietoihin.

Toimintavuonna 2023 lähetettiin 4 jäsenkirjettä ja 19 sähköistä kutsua jäsenille webinaariluennoille ja vertaistukitapaamisiin.

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuja käytettiin yhtenä tiedottamisen välineenä. Sivuille pääsee joko suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta.

5. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tulot vuonna 2023 koostuivat jäsenmaksuista, opinto- ja virkistyspäivien osallistumismaksuista sekä Luustoliitolta saadusta toimintatonnista. Yhdistyksen suurimmat menot koostuivat vuonna 2023 liittomaksuista, luulääkehoito-oppaan painatuskuluista, pankki-, postitus- ja toimistokuluista, opinto- ja virkistyspäivien järjestelykuluista sekä kotisivujen ylläpidosta.

Yhdistyksen järjestämien opinto- ja virkistyspäivien kustannukset rahoitettiin osallistumismaksujen lisäksi, osin Liiton toimintatonniavustuksella ja osin yhdistyksen omalla rahoituksella.

Yhdistyksen taloustilanne vuoden 2023 lopussa oli hyvä.