Suomen Osteoporoosiyhdistys toimintasuunnitelma v 2021 ja toiminnan suuntaviivat 2022

Kategoria: Ajankohtaista, Jäsenkokoukset, Tiedotteet | 0

SUOMEN OSTEOPORIISYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA V. 2021

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen kokouksen. Vuonna 2021 kokous järjestetään koronaepidemian takia nettikokouksena. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 3-6 kertaa vuodessa ja työvaliokunta 2-4 kertaa. Kokoukset pidetään tarvittaessa nettikokouksina.

Yhdistys osallistuu jäsenmääränsä mukaisesti Luustoliiton kevät- ja syyskokouksiin sekä Luustoliiton järjestämiin koulutus ym. päiviin mahdollisuuksien mukaan.

JÄSENPALVELUT JA JÄSENTEN TUKEMINEN

Yhdistyksen tavoitteena on tulkea jäseniään jakamalla uusinta tietoa osteoporoosista ja luuston terveydestä jäsenilleen ja muille luuston terveydestä kiinnostuneille henkilöille riippumatta siitä missä päin Suomea he asuvat. Tavoite on ensisijaisesti tukea osteoporoosia sairastavia ihmisiä. Koska oman yhdistyksemme jäsenet asuvat hajallaan, toiminta koostuu pääasiassa yleisöluennoista/webinaareista, Luustotieto lehden toimittamisesta jäsenille (4 numeroa/vuosi), jäsenkirjeistä (2-3 kirjettä/vuosi), sähköisesti toimitetuista Osteouutisista (3-4 numeroa/v uosi), viikoittaisista lääkärineuvontapuhelinpalveluista, omilla www-sivuilla ja opinto- ja virkistyspäivillä jaettavasta osteoporoosi- ja muusta terveystiedosta.

Vuonna 2021 kehitetään edelleen yhdistyksen kotisivujen toimivuuta ja niiden kautta jaettavaa tietoa, jolla tuetaan osteoporoosia sairastavien omahoitoa ja parannetaan heidän osteoporoosiosaamistaan. Tavoitteena on jakaa kotisivujen kautta erityisesti ajankohtaista tietoa osteoporoosin ehkäisystä ja hoidosta.

Yleisöluentoja osteoporoosiaiheista pidetään ainakin alkuvuodesta webinaareina (5-6 webinaaria/v 2021). Jos koronatilanne paranee, niin yleisötilaisuuksia pyritään pitämään eri paikkakunnilla kunkin alueen alueellisen osteo-poroosiyhdistyksen tai muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yhdistys jatkaa erikoislääkärin antamaa puhelinneuvontaa jäsenille maanantaisin klo 14.00–15.00. Puhelinnumero löytyy jäsenkirjeestä.

OPINTO JA VIRKKISTYSPÄIVÄT 2021

Yhdistys järjestää opinto- ja virkistyspäivät 17.-18.6.2021 kylpylähotelli Kumpelissa Heinolassa. Vuoden 2021 teemat pidetään pääsääntöisesti samoina kuin koronan takia peruutetuilla vuoden 2020 päivillä. Teemat ovat osteoporoosin omahoito, osteoporoosia sairastavan suun terveys, lääkehoito, K-vitamiini, luuston tiheysmittauksen tulkinta, median lukutaito sekä vertaistuki ja siihen liittyvä keskustelu. Lisäksi ohjelma sisältää liikuntaa, virkistystä ja mahdollisuuden osallistua Heinolan kesäteatterin ensi-iltaesitykseen. Kutsu päiville ja ohjelma lähetetään jäsenille ja on luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla.

OSTEOUUTISET

Yhdistys lähettää jäsenilleen sähköiset Osteouutiset tiedotetta, jossa kerrotaan osteoporoosiin ja muuhun terveyteen liittyvistä ajankohtaisista terveysasioista ja uusimmista osteoporoosia koskevista tutkimustuloksista maailmalta ja kotimaasta. Osteouutisia lähetetään myös postitse erillistä korvausta vastaan yksittäisille henkilöille ja korvauksetta sähköisesti Luustoliiton jäsenyhdistyksille. Osteouutiset on luettavissa myös puolen vuoden viiveellä Suomen Osteoporoosiyhdistyksen www-sivuilla.

JÄSENKIRJEET, LUUSTOTIETOLEHTI, MAILMAN OSTEOPOROOSIPÄIVÄ

Yhdistyksellä on oma jäsenkirje, joka lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa jäsenille,. Jäsenkirjeen jakamisessa pyritään edelleen yhä enemmän sähköiseen muotoon. Yhdistys osallistuu 20.10. vietettävään Maailman Osteoporoosipäivään tiedottamalla mm. kotisivujen kautta vuoden 2021 teemasta jäsenilleen. Luustoliitto lähettää jäsenmaksunsa maksaneIlle yhdistyksen jäsenIlle neljästi vuodessa Luustotieto –lehden. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeen lisäksi Luustotieto-lehdessä. Yhdistyksen muita tiedottamiskanavia ovat myös alue- ja paikallislehdet.

Vuonna 2021 valmistuu opas osteoporoosin lääkehoidosta.

TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT VUONNA 2022

Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuonna 2022 edellisen vuoden (2021) linjausten mukaisesti.