Suomen Osteoporoosiyhdistyksen toimintasuunnitelma v 2016

Kategoria: Toimintakertomus | 0


Yhdistys tavoitteena on jakaa uusinta tietoa osteoporoosista jäsenilleen riippumatta siitä missä päin Suomea jäsen asuu ja näin tukea osteoporoosia sairastavia ihmisiä. Useimmat yhdistyksen jäsenet asuvat paikkakunnilla, joissa Luustoliiton paikallisyhdistyksillä ei ole aktiivista toimintaa. Koska oman yhdistyksemme jäsenet asuvat hajallaan, toiminta koostuu pitkälti yleisöluennoilla, Luusto tieto lehdessä (4 numeroa), jäsenkirjeissä, osteouutisissa (6 numeroa), viikoittaisella lääkärineuvontapuhelimella, omilla www-sivuilla ja opinto- ja virkistyspäivillä jaettavasti osteoporoosi- ja muusta terveystiedosta.

 

Yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi ja joista toinen Helsingissä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin 4-8 kertaa vuodessa. Vuonna 2016 yhdistys uusii säännöt ja lähettää ne rekisteröitäväksi.

 

Vuonna 2016 yhdistys varmistaa erityisesti yhdistyksen kotisivujen mahdollisimman hyvän toimivuuden. Tavoitteena on jakaa kotisivujen kautta ajankohtaista tietoa osteoporoosin ehkäisystä ja hoidosta.

 

Yhdistys järjestää kevät – ja syyskokouksen, joiden yhteydessä pidetään yleisötilaisuus ajankohtaisesta osteoporoosiin liittyvästä aiheesta. Muita yleisötilaisuuksia osteoporoosiaiheista pidetään 2-4 eri puolilla maata kunkin alueen alueellisen osteoporoosiyhdistyksen tai muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Yhdistys jatkaa erikoislääkärin antamaa puhelinneuvontaa maanantaisin klo 14.00–15.00 erikoislääkäri Olli Simosen toimesta.

 

Yhdistys osallistuu jäsenmääränsä mukaisesti Luustoliiton kevät- ja syyskokouksiin sekä Luustoliiton järjestämiin koulutus ym. päiviin mahdollisuuksien mukaan.

 

Yhdistys järjestää opinto- ja virkistyspäivät 14.–15.6.2016 Heinolassa. Vuoden 2016 teemat ovat osteoporoosimurtumat, D-vitamiini, lääkehoito, sarkopenia ja ravitsemus. Lisäksi ohjelma sisältää liikuntaharjoituksia, virkistystä ja Heinolan kesäteatteriesityksen. Tarkempi ohjelma valmistuu vuoden 2016 alussa.

 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Marttojen paikallisyhdistysten kanssa osteotietämyksen levittämiseksi järjestämällä yleisötilaisuuksia eri paikkakunnilla. Yhdistys tekee tilanteen mukaan yhteistyötä paikkakunnittain eri järjestöjen muun muassa luennoimalla erilaisissa yleisötilaisuuksissa..

 

TIEDOTTAMINEN

 

Yhdistys lähettää vähintään kuudesti vuodessa jäsenilleen sähköisesti Osteouutiset tiedotetta, jossa kerrotaan osteoporoosiin ja muuhun terveyteen liittyvistä uusimmista tutkimustuloksista maailmalta ja kotimaasta ja muista ajankohtaisista terveysasioista. Osteouutisia lähetetään erillistä korvausta vastaan myös muille halukkaille kuin oman yhdistyksen jäsenille, Osteouutiset on luettavissa myös Suomen Osteoporoosiyhdistyksen www-sivuilla.

 

Jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenelle lähetetään neljästi vuodessa Luustotieto –lehti. Lehteä käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksen muita tiedottamiskanavia ovat alue- ja paikallislehdet. Yhdistyksellä on oma jäsenkirje, joka lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkirjeen jakamisessa pyritään yhä enemmän sähköiseen muotoon. Yhdistys osallistuu 20.10. vietettävään Maailman Osteoporoosipäivään tiedottamalla vuoden 2016 teemasta jäsenilleen.

.