Suomen Osteoporoosiyhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 25.3.2021 teams-kokouksena koronarajoitusten takia. Lue, mitä päätettiin.

Kategoria: Ajankohtaista, Jäsenkokoukset, Tiedotteet | 0

Kokouksessa käsitellyt ja päätetyt asiat:

– Hyväksyttiin ja vahvistettiin v 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. Hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus toiminnantarkastajan lausunnon ja esityksen mukaisesti.

– Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja suuntaviivat vuodelle 2022. Toimintasuunnitelma
noudattaa vanhoja toimivaksi koettuja linjauksia: Osteoporoosin opinto- ja virkistyspäivien
järjestäminen, yleisöluentojen pitäminen ympäri valtakuntaa (on varsin todennäköistä, että yleisöluennot
korvautuvat osaksi tai kokonaan internetissä pidettävillä webinaariluennoilla), Luustotieto lehden
tilaamiselle jäsenille, sähköisten Osteouutisten julkaisemisella, lääkärin neuvotapuhelinpalvelulla,
ja vähintään kahdella jäsenille toimitettavalla jäsenkirjeellä. Toimintavuoden aikana valmistetaan
luulääkehoidon opas jäsenten käyttöön.

– Vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2022 jäsenmaksuksi 20,00 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 50,00 euroa.

– Hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio, joka noudattelee edellisten vuosien linjauksia. Yhdistyksen tulot
koostuvat pääasiassa jäsenmaksutuloista, ns ”toimintatonniavustuksesta” ja opinto- ja virkistyspäivien
osallistumismaksuista (päivätjärjestetään omakustannusperiaatteella eivätkä tuota voittoa, yhdistys
tarjoaa osallistujille tulo- ja lähtökahvit). Yhdistyksen suurimmat menot ovat opinto- ja
virkistyspäivien kustannukset, Luustotietolehden tilausmaksut (lehti jaetaan jokaiselle jäsenelle),
jäsenkirjeiden postimaksut, www sivujen ylläpito.

– Toiminnantarkastajaksi valittiin Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marleena
Wafin.

– Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisista Ilari Paakkari, Ari Rosenvall, Timo Strandberg ja Helena
Rosvall. Erovuorossa olevan Maire Kolimaan tilalle valittiin Salme Komonen. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Leo Niskanen ja asiantuntijajäseneksi Liisa Ollikainen. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten
sähköpostiosoitteet löydät www sivuiltamme kohdasta yhdistys ja siellä kohdasta hallitus.

– Yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin yhdistyksen pitkäaikanen jäsensihteeri ja kirjanpitäjä Päivi
Vuori ja yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Maire Kolimaa.