NÄIN TOIMIMME VUONNA (2015)

Kategoria: Toimintakertomus, Uutiset | 0

SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYS RY 11.2.2016

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

 

 

1. YLEISTÄ
Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö. Yhdistys toimii luustoterveyden edistämiseksi ja erityisesti osteoporoosin ja sen aiheuttamien murtumien ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi sekä niiden aiheuttamien tuhojen torjumiseksi ja vähentämiseksi.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys ja sen toimialue käsittää koko Suomen. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 20. Yhdistys on vanhin alan yhdistys. Yhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2015 lopussa yhdistyksessä oli 152 jäsentä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan 1478 kävijää.

 

2. HALLINTO
Vuoden 2015 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen ja sihteerinä Helena Rosvall. Muut hallituksen jäsenet olivat Mervi Hara, Maire Kolimaa, Ilari Paakkari, Tuula Stjernvall ja Päivi Vuori. Talousvastaavana toimi Maire Kolimaa ja kirjanpitäjänä Päivi Vuori. Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota.

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena Wafin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2015 Helsingissä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11.2015 Heinolan WPK-talolla. Heinolan kokouksen yleisötilaisuuden luennoitsijana oli ortopedi Pekka Waris Mikkelistä aiheena Osteoporoosimurtumat, ehkäisy ja hoito.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Ilari Paakkari edusti yhdistystä Suomen Luustoliiton hallituksessa. Suomen Osteoporoosiliiton kevätkokouksessa Suomen Osteoporoosiyhdistyksen edustajina olivat Päivi Vuori ja Helena Rosvall. Suomen Luustoliiton syyskokouksessa Suomen Osteoporoosiyhdistyksen edustajina olivat Olli Simonen ja Helena Rosvall.

 

3. TOIMINTA

 

3.1. Osteoporoosi yleisötilaisuudet

13.10. Järvenpää Osteoporoosin ehkäisy ja hoito, erikoislääkäri Olli Simonen
15.10. Imatralla Osteoporoosin ehkäisy ja hoito, erikoislääkäri Olli Simonen
19.11. Heinolassa Osteoporoosimurtumat, ehkäisy ja hoito, ortopedi LKT Pekka Waris

 

3.2 Jäsenille suunnattu toiminta
Suomen Osteoporoosiyhdistyksen Opinto- ja virkistyspäivät pidettiin 13. – 14. kesäkuuta Heinolassa. Nelisenkymmentä osteoporoosia sairastavaa tai sairastavan omaista osallistui ympäri maata Suomen Osteoporoosiyhdistyksen opinto- ja virkistyspäiville Heinolaan. Osallistujista osa on mukana joka vuosi ja niin tälläkin kertaa, mutta mukaan mahtui myös ensikertalaisia. Päivien osallistujat tulevat monesta eri yhdistyksestä.

Teemoja oli runsaasti; Osteoporoosin Käypä hoito -suositus, D-vitamiinipäivitys, kaatumisen ehkäisy, sekundaariset osteoporoosit, luuliikunta, ravitsemus ja osteoporoosin lääkehoito. Luennoista vastasivat alansa parhaat asiantuntijaluennoitsijat, kuten esimerkiksi professori Ilari Paakkari, erikoislääkäri Olli Simonen, liikunnanohjaaja Helmi Huhtinen, tohtori Marika Laaksonen ja dosentti Marjo Tuppurainen. Luennot ovat saatavilla Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi. Luentojen lisäksi ohjelmaan sisältyi kunkin osallistujan omakohtaista riskien testausta liittyen kaatumiseen, murtumiin sekä kalsiumin ja D-vitamiinin saantiin. Yhteisessä aamujumpassa saatiin ohjeita ja vinkkejä myös kotiin vietäväksi.

Ohjelman vapaa-aikaosiossa Päivi Vuoren opastuksella järjestettyyn kävelyretkeen osallistui 15 henkilöä. Muut osallistujat kävivät nauttimassa saunomisesta ja kylpemisestä hotellin kylpylässä tai tutustumassa Kesäheinolaan omin päin. Yhteisellä illallisella Kumpelissa tutustuttiin toisiin, vaihdettiin kulumisia ja kuunneltiin Jouko Nummisen päivällisjutustelupakinaa.

Vuoden 2015 opinto- ja virkistyspäivien rusinana pullassa oli viimeisenä kesäteatteriesitys ”Ulkomaalainen”. Kaikilta opinto- ja virkistyspäiville osallistuneilta pyydettiin ja saatiin kirjallinen palaute, jonka perusteella osallistujat olivat hyvin tyytyväisiltä päivien antiin ja järjestelyihin.

 

3.3 Lääkärineuvonta jäsenille
Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua lääkärineuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. Neuvontapuhelimeen tuli 111 puhelua vuonna 2015. Osteoporoosiin liittyvä neuvonta on annettu puhelimitse maanantaisin klo 14.00 – 15.00.

 

3.4 Tiedottaminen
Yhdistys on lähettänyt jäsenilleen viisi Osteouutista. Osteouutiset lähetetään kaikille postiosoitteensa antaneille jäsenille ja muille halukkaille postitse. Osteuutiset tavoitti 120 henkilöä.

Yhdistyksellä on oma palsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa on käytetty yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksen muita tiedottamiskanavia ovat olleet alue- ja paikallislehdet.

Vuonna 2015 lähetettiin 2 jäsenkirjettä.

Suomen Osteoporoosiyhdistys uusi vuonna 2015 kotisivujaan ja niiden uusiminen jatkuu vuonna 2016. Sivuille pääsee joko suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta. Suomen Osteoporoosiyhdistys informoi jäsenistöä ja muitakin kiinnostuneita toiminnastaan sivujen kautta.

Yhdistys valmisteli ja painatti yhdistetyn esite-jäsenhakemuslomakkeen ” Murtumia?”. Esitteessä käsitellään tyypillisimmät osteoporoosimurtumat ja kerrotaan miten tulisi menetellä murtuman syyn selvittämiseksi ja miten hoitaa murtuman syyksi todettua osteoporoosia. Esite on jaettu jäsenkirjeen mukana jäsenille ja yleisötilaisuuksissa osanottajille.

Tiedotteita on lähetetty vuonna 2015 D-vitamiinista.

 

5. Taloudellinen tilanne
Yhdistys käyttää suurimman osan resursseistaan vuosittaisten Opinto- ja virkistyspäivien järjestämiseen. Osallistujien määrä on noussut tasaisesti vuosi vuodelta.

Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksuista, Heinolan opinto- ja virkistyspäivien osallistumismaksuista, Liitolta saadusta toimintatonnista ja Liiton kavalluskorvauksesta. Yhdistyksen suurimmat menot koostuivat vastaavasti opinto- ja virkistyspäivien järjestämisestä, liittomaksuista ja omien www-sivujen päivityksestä.