Jäsenkirje 1/2023

Kategoria: Ajankohtaista, Jäsenkirjeet, Uutiset | 0

SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYS RY
Jäsenkirje 1/2023

Arvoisat Suomen Osteoporoosiyhdistyksen jäsenet,

Hyvää alkanutta vuotta 2023.

Vuosi on vaihtunut ja suuria haasteita riittää.

Korona on edelleen joukossamme. Onneksi pahin näyttäisi olevan ohi, kiitos rokotusten ja tartunnan leviämistä rajoittavien toimien. Silti varovaisuus on edelleen paikallaan, koska koronavirus muuntaa jatkuvasti muotoaan tehdäkseen tyhjäksi rokotusten ja muiden toimien vaikutukset. Huolehdi siksi edelleen rokotusturvastasi ja seuraa asiantuntijaohjei-ta.

Viime vuonna Venäjän yksipuolisesti aloittama tuhoisa ja raaka hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu ja vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Sota koskettaa Ukrainan lisäksi koko Eurooppaa ja laajalti muuta maailmaa. Ehken pahin vaikutus koko maailmaan, Eurooppaan ja Suomeen on energian ja elintarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden voimakas hinnannousu, joka tuntuu jokaisen kukkarossa ja on saattanut monet ihmiset ahtaalle ja kestämättömään tilanteeseen. Vaikeudet ovat osin ymmärretty ja valtiovalta pyrkii helpottamaan tilannetta verotuksen ja tukien avulla.

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Koronapandemian aikana alkanut etätyö on tullut jäädäkseen ja muutti työkulttuuria entistä vastuullisemmaksi jokaisen työtä tekevän koh-dalla. Toinen hieno jo vakiintunut asia on internetin hyödyntäminen kaikessa kanssa-käymisessämme. Yhdistystoiminnassamme sanottu tarkoittaa sähköisen viestinnän lisäksi internetissä järjestettäviä yleisöluentoja (webinaareja) ja vertaistukitapaamisia, joihin jokainen jäsen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta. Osallistuminen edellyttää tieten-kin tietokoneen käytön omaksumista, mutta v 2022 kokemusten perusteella kaikki on sujunut hyvin eikä ikä näy enää olevan este internetin käytölle.

1. Kutsu Suomen Osteoporoosiyhdistyksen vuosikokoukseen 2.3.2023 klo 18

Yhdistyksen vuosikokous pidetään teams-kokouksena netissä 2.3.2023 klo 18. Kokouksessa käsitellään yhdistyksemme sääntöjen määräämät asiat. Linkki kokoukseen lähetetään sähköisesti viikkoa ennen kokousta kaikille jäsenillemme, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiyhteystietonsa yhdistyksellemme. Kokouskutsu ja -asiakirjat ovat nähtävillä yhdistyksemme sivuilla 15.2.2023 alkaen osoitteessa: www.suomenosteoporoosiyhdistys.com kohdassa ajankohtaista.

2. Yleisöluennot (webinaarit) netissä

Yhdistyksemme järjesti viime vuonna 9 yleisöluentoa internetin välityksellä. Niihin osallis-tui 329 tyytyväistä jäsentämme. Yhdistys järjesti netin välityksellä myös 4 vertaistukita-paamista, joihin osallistui 53 osteoporoosista ja siihen liittyvästä ajatusten vaihdosta kiin-nostunutta jäsentä.

Internet (teams) tiedon jakamis- ja viestintävälineenä osoittautui ylivoimaiseksi yhteyden-pitovälineeksi jäsenistöön ja jäsenistön kesken: Osallistuminen luennoille ja vertaista-paamisiin onnistui internetin (teams) välityksellä asuipa jäsen Helsingissä tai Utsjoella tai oli mökillä, kotona tai ulkomailla. Internet (teams) tarjosi jokaiselle jäsenelle tilaisuuden kuulla maamme parhaita luusto- ja osteoporoosiasiantuntijoita, esittää heille kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Kuvaruudulla näki luennoitsijan, hänen esityksensä kuvat, kysymysten tekijät ja muut puheenvuorojen käyttäjät. Kyse on uudesta ja ennenäkemättömästä mahdollisuudesta ja tekniikasta kanssakäymiseen ja viestintään. Siksi yhdistyksemme hallitus päätti jatkaa ja kehittää luentoja ja vertaistukitapaamisia, viestintää ja yhteydenpitoa edelleen internetin (teams)välityksellä.

Yhdistyksemme on järjestänyt ja järjestää tämän kevään aikana jäsenilleen seuraavat osteoporoosietäluennot (webinaarit) ja vertaistukitapaamiset:

Etäluento A: ”Osteoporoosimurtumat” (tyyppimurtumat ja niiden hoidot, luulääkkeet ja murtumien paraneminen ym), luennoitsijana ortopedian professori Heikki Kröger, ajan-kohta 31.1.2023 klo 17-.

Etäluento B: ”Tiedä enemmän osteoporoosista – mistä on kyse?”, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 23.2.2023 klo 17-

Etäluento C: ”Osteoporoosin omahoito: huolehdi luustosi kunnosta ehkäise ja hoida osteoporoosiasi ja estä osteoporoosimurtumat”, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 7.3.2023 klo 17-

Etäluento D: ”Osteoporoosin lääkehoito”, luennoitsijana osteoporoosin käypä hoito työryhmän jäsen, professori Marjo Tuppurainen, ajankohta16.3.2023 klo 17-

Etäluento E: ” Tiedä keskeisimmät asiat kalsiumista ja kalsiumin saannista”, luennoitsijana erikoislääkäri, puheenjohtajamme Olli Simonen, ajankohta 4.4.2023 klo 17-


Etäluento F:”Turvallinen liikkuminen sisällä ja ulkona, apuvälineet liikkumisen tueksi
”, luennoitsijana fysioterapeutti Tiina Paldan, ajankohta 4.5.2023 klo 17.

HUOM: Etäluennot B, C ja D ovat hyvä osteoporoosin ”peruskurssi” kaikesta siitä mitä jokaisen terveluisen, osteopeniaa ja osteoporoosia sairastavan tulee tietää ollakseen sinut luustoasioidensa kanssa. Näille luennoille on erityisen suositeltavaa osallistua henkilöiden, joiden osteoporoosidiagnoosi on tuore tai tuoreehko. Vanhatkin osteopeniaa tai osteoporoosia sairastavat tarvitsevat kertausta ja uutta tietoa

3. Vertaistukitapaamiset netissä

Vertaistukitapaaminen torstaina 19.1.2023 klo 17-18.30, keskustellaan mm omahoidosta.

Vertaistukitapaaminen torstaina 9.3.2023 klo 17-18.30

Vertaistukitapaaminen torstaina 20.4.2023 klo 17-18,30

Vertaistukitapaamisissa keskustellaan ja pohditaan osteoporoosiasioita osallistujien omien kysymysten ja kokemusten pohjalta. Keskustelua johdattelee sihteerimme Salme Komonen ja puheenjohtajamme Olli Simonen. Vertaistukitapaaminen mahdollistaa osallistujille oman luusto- ja osteoporoositiedon karttumisen, epäselvyyksien selvittämisen ja varmuuden lisääntymisen osteoporoosiasioissa,

Edellä mainittuihin webinaariluentoihin ja tapaamisiin jäsenten ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, sillä kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetetään sähkö-postitse kutsu ja liittymislinkki kaikkiin webinaareihin ja vertaistukitapaamisiin viimeistään kahta päivää ennen tilaisuuden alkua. Linkkiä napsauttamalla/klikkaamalla jäsen pääsee suoraan webinaariluennoille ja vertaistukitapaamisiin. Tietokonewebinaareja voi seurata tietokoneesi kuvaruudulta samanaikaisesti useampikin (2-3) henkilö.

Jos Sinulla ei ole tietokonetta, internet yhteyttä tai sähköpostia, voit osallistua tapaamisiin lapsesi, naapurisi, sukulaisesi tai ystäväsi tietokoneen kautta. Tällöin sinun on ilmoit-tauduttava aina erikseen kuhunkin tilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen: osteoporoosiyhdistyssuomen@gmail.com. Saat vastauspostissa liittymislinkin tapaamiseen.

4. Kutsu Osteoporoosin opinto- ja virkistyspäiville 14-15.6.2023 Heinolaan.

Perinteiset kesän Osteoporoosin opinto- ja virkistyspäivämme järjestetään keskiviikkona ja torstaina 14-15.6.2023 Heinolassa kylpylähotelli Kumpelissa. Päivien tarkkaa ohjelmaa aikatauluineen ei ole vielä vahvistettu, mutta käsiteltävät aiheet ja luennoitsijat on jo pää-tetty. Päivien luento-ohjelma alkaa 14.6 klo 9.30 ja päättyy lähtökahveihin 15.6 klo 15.30.

Luennoilla käsiteltävät asiat:


Mitä jokaisen tulee tietää osteoporoosistaerikoislääkäri Olli Simonen
– Osteoporoosin omahoito – erikoislääkäri Olli Simonen
– Osteoporoosin lääkehoito – käypä hoito työryhmän
puheenjohtaja, professori Leo Niskanen
– Ravinto ja luusto – valtion ravitsemusneuvottelukunnan
jäsen, elintarviketieteen tohtori, Minna Huttunen
– Sauvakävellään oikein ja terveyttä tukien (harjoittelua) –
liikuntatieteen maisteri Outi Palkama
– D- ja K – vitamiini olennaiset luustovitamiinit – professori
Ilari Paakkari
– Muistisairauksien ehkäisy – erikoislääkäri Ari Rosenvall
– Elä pidempään, säilytä terveytesi ja toimintakykysi iän
karttuessa – geriatrian professori Timo Strandberg
– Aamujumppa (15,6) – fysioterapeutti Tiina Paldan

Virkistysosio vaihtoehdot:

– Tenorit liemessä hulvattoman hauska (mainoksen mukaan)
komedia Heinolan kesäteatterissa
– Kävellen Heinolaa
– Hotelli Kumpelin kylpylä

Merkitse opinto- ja virkistyspäivien ajankohta kalenteriisi. Saat tarkemman kutsun Heinolapäiville ilmoittautumisohjeineen viikolla 10.

5. D-vitamiini saattaa suojata melanoomalta

Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa vastikään julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin 402:n suurentuneen ihosyöpäriskin omaavan henkilön D-vitamiinilisän käytön yhteyttä ihosyöpiin. Säännöllisesti D-vitamiinilisää käyttävien henkilöiden veren kalsidiolipitoisuus oli 83 nmol/l, toisinaan käyttävien 70 nmol/l ja ei-käyttäjien 61 nmol/l. Tutkimuksessa ilmeni, että säännöllisesti D-vitamiinia käyttävillä oli merkitsevästi vähemmän ihosyöpiä verrattuna ei-käyttäjiin. Erityisesti melanooman riski oli säännöllisesti D-vitamiinia käyttävillä 55 % pienempi kuin ei-käyttäjillä. Tutkijat korostivat, että tulos ei täysin todista syy-seuraussuhdetta, koska kaikkia sekoittavia tekijöitä ei voitu tutkimuksessa sulkea riittävästi pois.

D-vitamiinin suojavaikutusta ihosyövältä on vaikea tutkia, koska D-vitamiinia tuottava
aurinko on tunnettu ihosyövän riskitekijä. Jotkut, mutta eivät kaikki tutkimukset,
ovat osoittaneet veren korkean D-vitamiinipitoisuuden suojaavan ihosyövältä. Vaikka Kuopion tutkimuksessa oli ryhmien välillä merkittävä pitoisuusero, sairastuneilla ei ollut erityisen matalia kalsidiolin veripitoisuuksia. Jatkotutkimuksia tarvitaan vielä selvittämään mm ihon mikroympäristön D-vitamiinin pitoisuuksien suhdetta veren pitoisuuksiin. Uuden (v.2022) julkaisun mukaan syövän synnylle oleellisen tekijän muodostaa ihmisen erikois-tumattomien kantasolujen joukko, jonka hillitsemisessä D-vitamiinilla voi olla tärkeä rooli. On osoitettu, että iho pystyy aktivoimaan D-vitamiinin sen aktiiviseksi kalsitriolimuodoksi, joka estää syöpäsolujen kasvua ja jakautumista.

6. Arvioi yhdistyksemme toimintaa ja tee ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi

Saat tammi-helmikuun aikana kyselyn yhdistyksemme toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Kysely tehdään internetin välityksellä niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme. Postin kautta jäsenkirjeensä saavat jäsenet saavat kyselyn paperisena tämän jäsenkirjeen liitteenä

7. Jäsenmaksu
Tämän vuoden jäsenmaksun suuruus on edelleen 20 euroa/jäsen. Luustoliitto lähettää jäsenille jäsenmaksulomakkeen ja vuoden 2023 jäsenkortin lähiaikoina.

8. Kutsu: Tule mukaan yhdistystoimintaamme

Tarvitsemme aktiivisia toimijoita yhdistyksen toimintaan. Entisten hallituksen jäsenten toimikaudet tulevat täyteen ja uusille on tilaa. Aktiiveja tarvitaan myös muuhun toimintaan kuin hallitustyöskentelyyn. Suomen Osteoporoosiyhdistys tarvitsee toimijoita, mm. kotisi-vujen ylläpitoon/päivittämiseen, opinto- ja virkistyspäivien, yleisöluentojen (webinaarit) ja vertaistukitapaamisten ym järjestämiseen.

9. Maksuttomat jäsenetumme:

Henkilökohtainen lääkärin neuvontapuhelin osteoporoosista joka maanantai klo 14.00–15.00. Neuvontapuhelimen numero on XXX (vain jäsenille toimitetussa jäsenkirjeessä). Maksat puhelusta tavallisen puhelumaksun. Kirjoita puhelinnumero muistiin vastaisen varalle, sillä numero kerrotaan vain jäsenkirjeessä.

Voit kysyä osteoporoosiasioista myös www sivujemme kautta. Kysymyksiin pyritään vas-taamaan mahdollisimman nopeasti.

Luustotietolehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä osteoporoosialan lehti. Se lähetään jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenellemme veloituksetta.

Lehdessä julkaistaan ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa osteoporoosiasioista, vertaisko-kemuksia ym. Lehti on myös yksi painettu viestintäkanavamme. Seuraa yhdistyksemme ilmoittelua lehden jokaisessa numerossa.


10. Sähköpostiosoitteen ja postiosoitteen muutosten ilmoittaminen on nyt entistä tärkeämpää

Käytämme yhä enemmän sähköistä viestintää. Se on kustannustehokas tapa viestiä, koska se on nopea, tavoittaa vastaanottajan ja koska viestittävien asioiden määrä voi olla hyvinkin suuri. Paperilla postin välityksellä tapahtuva viestintä ei pysty enää kilpailemaan sähköisen viestinnän kanssa ja sen määrä vähenee uhkaavasti. Myös alati kasvavat suu-ret postimaksut ohjaavat käyttämään sähköistä viestintää.

Erityisesti luentojen ja vertaistukitapaamisten järjestäminen sekä muun viestinnän (esim jäsenkirjeet, Osteouutiset) lisääntyminen internetin välityksellä painottaa ja lisää sähköis-tä viestintää.

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset yhdistyksen sihteeri Salme Komoselle sähköpostilla osoitteeseen: k.komonen@gmail.com tai puh . 0400-406479 Saat jäsenkirjeet, muut ilmoitukset (esim webinaarikutsut ja liittymislinkit) ja Osteouutiset varmimmin ja nopeimmin sähköpostitse. Varmista myös muiden yhteystietojesi oikeellisuus Salme Kososelle ja tee hänelle myös postiosoitteen muutos, etenkin, jos haluat varmistaa myös Luustotietolehden saantisi ja yhdistyksen kirjallisen yhteydenpidon Sinuun.

10. Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivut

Olemme saaneet palautetta, että yhdistyksen kotisivuilla www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi käydään ahkerasti. Käy Sinäkin kotisivuilla ja anna palautetta ja ideoita (esim. uusia sisältöjä, esitystapoja jne.) sivujen kehittämiseksi yhdistyksemme puheenjohtajalle osoitteeseen: olli.simonen@fimnet.fi

Olli Simonen Salme Komonen
puheenjohtaja sihteeri

olli.simonen(at)fimnet.fi k.komonen(at)gmail.com